Bijgewerkt: 12 augustus 2020

Realistische Verwachtingen in de Opvoeding

Nieuws -> Informatief

Bron: Provincie Noord-Holland
01-03-2011

Tweede Noord-Hollandse Tipkrant verschijnt in maart 2011!

Heb jij realistische verwachtingen?

Het is de kunst voor ouders om een balans te vinden tussen wat je allemaal graag zou willen en wat echt realistisch is…Rachid, vader van Jasmina van 9 jaar, vraagt zich af: het lijkt wel of Jasmina nu al in de puberteit is. Vaak lijkt het of ze me helemaal niet hoort of wil  horen! Dat moet toch anders kunnen?

Tipkrant  Amstelveen
(Bron Provincie NH - 2011)

De omslag van de eerste Tipkrant


De tweede editie van de Positief Opvoeden Tipkrant wordt vanaf 11 maart 2011 in veel gemeenten in de Provincie Noord-Holland in een grote oplage verspreid. Het is een actie om ouders zoals Rachid te helpen met kleine en grote opvoedingsvragen. Belangrijkste boodschap van de Tipkrant is:  zorg dat je verwachtingen realistisch zijn! Ouders die een goede balans weten te vinden tussen wat moet en kan zijn betere opvoeders.

Aan de hand van praktische tips laten professionals van  bijvoorbeeld de Centra voor Jeugd en Gezin zien hoe ouders hun zelfvertrouwen en vaardigheden vergroten en daardoor betere opvoeders kunnen zijn.

De uitgave van de Tipkrant is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Noord-Holland en de gemeenten.

Waar verkrijgbaar?

De Tipkrant wordt op grote schaal gratis verspreid, onder andere bij kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen, Centra voor Jeugd en Gezin, consultatiebureaus, bibliotheken, huisartsen en verloskundigen. Vanaf 11 maart komen ouders en beroepskrachten de Tipkrant dus overal tegen. De krant is hier te downloaden in pdf formaat.

Positief Opvoeden, Triple P

Het Positief Pedagogisch Programma (Positief Opvoeden,Triple P) vergroot de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders op het gebied van opvoeden. Positief Opvoeden, Triple P helpt hierdoor problemen bij kinderen en jeugdigen te verminderen en te voorkomen.

Via de website www.positiefopvoeden.nl kunnen ouders online anoniem vragen stellen aan een opvoedadviseur, daarnaast geeft de website informatie over lezingen, groepscursussen en andere activiteiten over opvoeden in de eigen regio. De ondersteuning van ouders houdt niet op bij de website. Veel beroepskrachten die werkzaam zijn bij instellingen voor ouders en jeugdigen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau van de GGD, pedagogisch adviseurs en jeugdmaatschappelijk werk kunnen op de manier van Positief Opvoeden, Triple P vragen van ouders beantwoorden.

Als ouders meer hulp nodig hebben, kunnen ze ook terecht bij jeugdzorginstellingen. Dat betekent dat ouders op dezelfde manier antwoord op hun vragen krijgen, of het nu om een klein of groot probleem gaat!

Welke instellingen werken (samen) met het programma?

De instellingen die met het programma samenwerken zijn: de GGD Jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar, Vita en Altra (Jeugd- en School Maatschappelijk Werk), Cardanus (Opstap(je)). Ook in de Opvoedspreekuren van de Centra voor Jeugd en Gezin en wordt gewerkt met Positief Opvoeden, Triple P. Daarnaast werken andere instellingen voor jeugdzorg, jeugdhulpverlening, kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs eveneens met Positief Opvoeden, Triple P.

Door op grote schaal te kiezen voor Positief Opvoeden, Triple P, kiest de provincie Noord-Holland voor een consistent jeugdzorgbeleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.