Bijgewerkt: 28 januari 2021

Regionale veiligheidsrapportage 2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-03-2013

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de commissie ABN:

Geachte dames en heren,

Op 18 maart 2013 heeft het regionale Veiligheidsbestuur gesproken over de Regionale Veiligheidsrapportage Amsterdam-Amstelland 2012. De rapportage richt zich op het in beeld brengen van de belangrijkste veiligheidscijfers in relatie tot het gevoerde regionale veiligheidsbeleid, zoals vastgelegd in het Regionale Veiligheidsplan 2012-2014. 

Uit de rapportage blijkt, dat het aantal woninginbraken in Amstelveen fors is afgenomen van 713 in 2011 naar 535 in 2012 en het aantal inbraken in schuurtjes van 91 naar 62.  Bij een aantal andere feiten is sprake van een toename. Die stijging zit vooral in de high volume delicten, zoals diefstal uit/vanaf motorvoertuigen van 628 naar 803, winkeldiefstal van 176 naar 215 en diefstal uit/van overige voertuigen van 81 naar 110.

van zanen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen


In Amstelveen, maar ook regionaal is sprake van een stijging van het aantal incidenten zakkenrollerij van 2014 naar 229. Uit nader onderzoek blijkt zakkenrollerij vaak plaats te vinden in horecagelegenheden en bij evenementen. De buit is hierbij vaak een smartphone. De minister werkt vanuit de aanpak straatroof samen met providers aan een technische oplossing om smartphones na diefstal te blokkeren. Dit zal vermoedelijk ook haar effecten hebben op het delict zakkenrollerij.

Verder valt de toename van het aantal incidenten huiselijk geweld op, van 316 naar 332. Ondanks deze minder positieve ontwikkelingen is het totaal aantal aangiften licht afgenomen van 4998 naar 4922. De cijfers zijn in lijn met eerder geconstateerde ontwikkelingen, zoals u is gemeld in mijn brief van 17 december 2012.

De bovenstaande ontwikkelingen zijn, zoals in het actieplan integrale veiligheid 2013 reeds aangekondigd aanleiding om ook in 2013 samen met de politie en andere partijen een stevig beleid op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid voort te zetten. In het actieplan zijn hiertoe ondermeer de volgende activiteiten opgenomen:

-De aanpak van (woning)inbraken wordt gecontinueerd.

-Extra inzet op de aanpak van diefstal uit motorvoertuigen.

-De inzet rond veilig ondernemen, ondermeer binnen de KVO’s, wordt gecontinueerd. Het regionaal platform criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland zet de aanpak rond winkeldiefstallen voort.

-Implementatie van het landelijke programma geweld in afhankelijkheidsrelaties in de regio Amsterdam-Amstelland. ( Lees ook: Concept Regionale VeiligheidsrapportageAmsterdam-Amstelland 2012 pdf 57 pagina’s)

Hoogachtend, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. J.H.C. van ZanenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.