Bijgewerkt: 27 januari 2021

Rekenkamercommissie van Amstelveen start onderzoek naar vastgoed

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-09-2015

Vastgoedbeleid staat hoog op de agenda van de gemeenteraad van Amstelveen. Dat blijkt uit de inventarisatie van onderzoeksonderwerpen door de rekenkamercommissie. Daarom is ervoor gekozen om het beheer van vastgoed, dat in eigendom van de gemeente is te onderzoeken. De gemeenteraad wil grip hebben op het vastgoedbeleid. Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar leegstand, in het bijzonder van het maatschappelijk vastgoed, zoals sportvoorzieningen, scholen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het gebouw van de Brede School Rembrandt in Amstelveen


In het onderzoek wordt geïnventariseerd, wat de omvang en waarde is van de totale vastgoedportefeuille en wat het huidige beleid is. Er wordt vervolgens ingegaan op de vraag welke ruimte de raad heeft om zijn kader stellende en controlerende rol in te vullen. Denk daarbij aan het inzicht in de systematiek en dynamiek van de kosten, inkomsten en uitgaven en aan de sturingsmogelijkheden op het gebied van kostenbeheersing, onderhoud en beheer. Een belangrijke vraag is in welke mate het vastgoedbeleid bijdraagt aan het realiseren van de maatschappelijke opgave van de gemeente.

Het onderzoek zal eventuele verbeterpunten opleveren, waarmee de gemeenteraad zijn positie kan versterken. Het onderzoek start op 10 september 2015 en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC uit Amersfoort. Het onderzoeksrapport wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2016 aan de gemeenteraad aangeboden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.