Bijgewerkt: 24 januari 2021

Revalidatiezorg van ouderen gaat naar Zorgverzekeringswet

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
13-05-2011

Het kabinet heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om per 1 januari 2013 de geriatrische revalidatiezorg naar de Zorgverzekeringswet over te hevelen. De overheveling is een maatregel uit het regeerakkoord. Revalidatiezorg voor ouderen valt nu nog onder de AWBZ. Deze zorg is altijd van korte duur en past daarom beter in de Zorgverzekeringwet.

De overheveling levert winst op voor de patiënt, omdat de aansluiting tussen de behandeling in het ziekenhuis en de revalidatie soepeler zal verlopen. Ook ontstaat ruimte voor een veel gevarieerder zorgaanbod, zodat deze revalidatiezorg meer op maat kan worden geboden.

revalidatie Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

De geriatrische revalidatiezorg gaat naar de Zorgverzekeringswet


De patiënt kan eerder naar huis, omdat het verpleeghuis dan zorg aan huis kan bieden, zoals fysiotherapie en ergotherapie of een bezoek van een specialist ouderengeneeskunde. Zorgverzekeraars kunnen deze zorg kosteneffectief gaan inkopen. Dat is nu in de AWBZ niet mogelijk. De overheveling levert vanaf 2015 een besparing op van 50 miljoen euro per jaar.

Geriatrische revalidatiezorg richt zich op zelfstandig wonende ouderen die een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte of botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Deze oudere patiënten hebben daarnaast ook andere chronische aandoeningen. 

De aansluiting tussen de behandeling in het ziekenhuis en de revalidatiezorg is op dit moment niet optimaal. Patiënten liggen regelmatig te lang in het ziekenhuis of worden niet goed doorverwezen. Vanwege hun kwetsbaarheid hebben deze ouderen veel baat bij een goede revalidatiebehandeling, waardoor ze langer zelfstandig kunnen wonen en maatschappelijk actief blijven.

Voor de geriatrische revalidatiezorg zal na de overheveling prestatiebekostiging gaan gelden. Vanaf 2015 zijn zorgverzekeraars volledig risicodragend en gelden er vrije prijzen.

In 2010 omvatte het AWBZ-budget voor deze revalidatiezorg 620 miljoen euro. Per jaar beginnen ongeveer 45.000 ouderen met een revalidatietraject, dat gemiddeld 42 dagen duurt. De gemiddelde revalidatiecliënt is rond de 80 jaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.