Bijgewerkt: 28 januari 2021

Rondvraag over sociale huurwoningen in 15 gemeenten

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen
31-01-2019

15 samenwerkende gemeenten in de woningmarktregio Amsterdam, waaronder Amstelveen, houden vanaf 30 januari 2019 een enquête onder inwoners. Deze gaat in op de vraag wie voorrang zou mogen krijgen op een sociale huurwoning. Sociale huurwoningen (tot 720 euro) zijn schaars en de vraag is groot. Hoewel veel woningen worden bijgebouwd in de regio, blijft het lastig te voldoen aan de grote vraag. Veelmensen doen een beroep op een sociale huurwoning. De gemiddelde inschrijftijd van een starter steeg in deze regio de afgelopen drie jaar naar circa11 jaar. Er is een urgentieregeling maar die is te streng voor bijvoorbeeld jongeren, net gescheiden mensen of mensen van buiten de regio. Zij hebben geen woning en willen snel een eigen huis.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2019)

De eerste pagina van het onderzoek


Het ophalen van meningen van inwoners is een van de vormen van participatie die wordt ingezet om keuzes te kunnen maken. De enquête telt 10 vragen over wie voorrang zou mogen krijgen op een sociale huurwoning. Een nieuwe manier van toewijzen van sociale woningen heeft tot doel doorstroming te bevorderen en te zorgen dat mensen die urgent een woning moeten hebben deze ook krijgen. Eind 2019 besluiten de gemeenteraden van alle gemeentes over nieuwe regels van toewijzing, die naar verwachting in 2021 ingaan. De enquête is te vinden op deze pagina. Alle vragen gaan over het verdelen van corporatiewoningen met een sociale huur van maximaal € 720,- per maand.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.