Bijgewerkt: 23 januari 2021

SP-Amstelveen zet Groenelaan in een negatief daglicht

Nieuws -> Informatief

Bron: Henk Bleekemolen
26-08-2017

Reactie van de heer Henk Bleekemolen, voorzitter van het Wijkplatform Groenelaan op het bericht van de SP-Amstelveen fractie, dat de 'Leefbaarheid van de wijk Groenelaan holt achteruit'.

Onder de kop 'Leefbaarheid wijk Groenelaan holt achteruit' heeft de SP-Amstelveen een bericht naar de lokale media gestuurd. Vervolgens pakken media dit op als Groenelaan 'dreigt te verpauperen' etc..Ik schrok er van en ben op de fiets gestapt om te kijken wat er zo snel veranderd is. Ik ben met name langs de huurwoningen gefietst (flats en laagbouw) en constateer, dat er helemaal geen sprake is van verpaupering! (Verpaupering = verloedering, in verval raken, in armoede vervallen )

Ik schets u de werkelijkheid: een ruim opgezette groene wijk met gemengde bebouwing en bewoning, waar veel mensen prettig wonen. De wijk zit in de lift door nieuwbouw, renovatie van flats en woningen, nieuwe bestrating, een vrijwel nieuw wijkcentrum en de plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum liggen klaar! 99,9 % van de bewoners gooit het vuil netjes in de containers, hondeneigenaren ruimen echt de meeste hondendrollen op, de dienst wijkbeheer houdt het groen in de wijk fantastisch bij en cultureel hebben we een leuk gemixte en diverse wijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Henk Bleekemolen voorzitter van het Wijkplatform Groenelaan tijdens de opening van het totaal vernieuwde wijkcentrum De Bolder op vrijdagmiddag 7 april 2017


Natuurlijk zijn er ook zaken die beter kunnen. En natuurlijk gaat het niet overal goed. Zeker in de beleving van mensen die al de nodige tegenslag hebben. Maar het is in Groenelaan echt niet anders dan in vergelijkbare wijken. Meestal zijn het incidenten, waar bewoners, wooncorporatie, wijkbeheer, en soms de politie, oplossingen voor vinden. Wat ik echt kwalijk vind is, dat de oorzaak gelegd wordt bij het aantal statushouders.

Het aantal statushouders in Amstelveen is beperkt. En volgens mij is dat aantal in de wijk Groenelaan niet meer dan in andere vergelijkbare wijken. Wat de SP oproept is, dat in de social media tegenstanders van de huisvesting van statushouders tekeer gaan tegen schotels, onvoldoende Nederlands, etc.. Dank je wel SP! Ik dacht, dat we genoeg hadden van het zaaien van verdeeldheid. In de mix van Amstelveen, met veel Indiërs, Japanners en Koreanen, is er echt wel plek voor statushouders. (Statushouders zijn erkende vluchtelingen!)

Onderwerpen, waar ook ik mij met veel bewoners zorgen over maak zijn de huisvesting van Amstelveense jongeren en de huisvesting van Amstelveense ouderen met een zorgbehoefte. Waar mogelijk zullen wij in onze wijk dan ook stimuleren, dat voor deze groepen meer gebouwd wordt. Verbeteringen die in de wijk gewenst zijn hebben betrekking op parkeren, de verkeerscirculatie, het reguleren van fietsers en voetgangers rond het winkelcentrum.

Er wonen veel ouderen in onze wijk. Activiteiten die eenzaamheid tegengaan en goede zorgvoorzieningen zijn nu en in de komende jaren heel belangrijk. De Bolder en buurtrestaurant Eten in de Olmen bieden al het een en ander, maar dat is nog niet genoeg. Ook voor jongeren moeten er activiteiten komen in het wijkcentrum. Verbetering van voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen en voorzieningen voor bewoners met beperkingen zijn cruciaal om iedere bewoner in onze wijk mee te laten doen en mee te laten tellen.

We moeten het met elkaar doen. Spreek elkaar aan als je ziet, dat dingen niet goed gaan. Help statushouders om te leren hoe sommige dingen in Nederland gaan. Door contact te hebben met Nederlands sprekenden bied je hen de kans Nederlands te leren! Samen werken aan verbeteringen! En dat lukt in Groenelaan.

Henk Bleekemolen voorzitter Wijkplatform Groenelaan.

(tekst op persoonlijke titel)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Winkelcentrum Groenhof in Amstelveen tussen de flats Cirrus (links) en Stratus (rechts)


Toekenning subsidie voor maatschappelijke begeleiding statushouders

Gepubliceerd op: 16 december 2016

Om statushouders te begeleiden bij zaken als wonen, inkomen, onderwijs, heeft het college van B en W besloten een subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) toe te kennen van € 348.742,- voor 2017. Hiervan wordt € 130.400 door de gemeente beschikbaar gesteld en het resterende bedrag door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Ieder jaar bepaalt het Rijk hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) een gemeente moet huisvesten. Amstelveen kreeg de afgelopen jaren te maken met een toename van het aantal te plaatsen mensen: van 48 in 2013, 70 in 2014, 140 in 2015 naar 221 in 2016. Voor 2017 wordt verwacht, dat Amstelveen 165 statushouders opneemt. De maatschappelijke begeleiding van statushouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) begeleidt de statushouders in Amstelveen. Wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA): 'Statushouders, mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld, moeten niet alleen een huis, maar ook een thuis krijgen. Dat is een van de belangrijkste dingen die we geleerd hebben in ons Symposium ‘Thuis in Amstelveen’ van afgelopen voorjaar. Daarom is de begeleiding van SVA ook zo belangrijk. Mensen moeten zo snel mogelijk mee gaan draaien in onze maatschappij. Zoals een van onze deelnemers aan het symposium zei: Niks doen is voor geen enkel mens goed, dan komt er roest op de ziel.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.