Bijgewerkt: 24 september 2020

Schiphol Group: Netto resultaat daalt met 40,8 procent

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
19-02-2009

Verwachte sterke daling verkeer en vervoer en verslechterende concurrentiepositie noodzaken tot aanscherping strategie in 2009 • Netto resultaat toekomend aan aandeelhouders (inclusief waardeveranderingen vastgoed) daalt met 40,8% tot EUR 187 miljoen (2007: EUR 316 miljoen)

 • Netto resultaat, exclusief waardeveranderingen vastgoed, daalt met 25,8% tot EUR 173 miljoen (2007: EUR 233 miljoen)

 • Netto-omzet stijgt met 0,7% tot EUR 1.154 miljoen (2007: EUR 1.146 miljoen)

 • Exploitatieresultaat daalt met 29,9% tot EUR 294 miljoen (2007: EUR 420 miljoen)

 • EBITDA daalt met 21,5% tot EUR 466 miljoen (2007: EUR 594 miljoen)

 • Voorstel voor uitkering van EUR 371 dividend per aandeel (2007: EUR 543)


Samenvatting belangrijkste activiteiten: • Investeringen in vaste activa nemen af tot EUR 350 miljoen (2007: EUR 375 miljoen)

 • Akkoord over groei van Amsterdam Airport Schiphol tot 2020

 • Samen met Aéroports de Paris belangrijke luchthavenalliantie gevormd

 • Aantal passagiers op Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam Airport en Eindhoven Airport neemt met 0,7% af tot 50,1 miljoen, waarvan 47,4 miljoen (-0,8%) via Amsterdam Airport Schiphol

 • Exploitatieresultaat Business Area Aviation 46,4% lager, vooral door gestegen kosten en verrekening van havengelden over de boekjaren 2005 en 2006

 • Exploitatieresultaat Business Area Consumers daalt met 4,0% door hogere kosten en minder inkomsten uit winkelverkopen en concessies

 • Exploitatieresultaat Business Area Real Estate neemt, ondanks hogere huuropbrengsten, met 45,8% af door waardedaling van bestaande vastgoedportefeuille


Reactie president-directeur Jos Nijhuis:

"Wij zijn gematigd tevreden over de behaalde resultaten in 2008. Voor 2009 zijn wij somber gestemd. Wij verwachten dat de aantallen passagiers en vliegtuigbewegingen met 6% tot 10% zullen dalen en het vrachtvervoer met circa 15%.

In combinatie met een aantal andere factoren, waaronder de vliegbelasting, noodzaakt dit ons om onze strategie aan te scherpen om nog duidelijker invulling te kunnen geven aan onze maatschappelijke functie: het managen, in stand houden en verder uitbouwen van een unieke en cruciale infrastructuur. Een financieel gezonde en ondernemende bedrijfsvoering is hiervoor de randvoorwaarde."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.