Bijgewerkt: 29 februari 2020

Schiphol past havengeld tarieven marginaal aan

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
27-10-2010

Schiphol is voornemens om de havengelden per 1 april 2011 met gemiddeld 0,6% te verhogen. Havengelden zijn vliegtuig-, passagiers- en beveiligingsgerelateerde tarieven. In 2009 verlaagde Schiphol haar tarieven en in 2010 bleven de tarieven gelijk.

Investeringen in de mainport

De ambitie om Europe's preferred airport te zijn en te blijven vergt investeringen in de luchthaven, nu en in de toekomst. Verreweg de belangrijkste investering betreft het nieuwe bagagesysteem. Dit systeem, dat cruciaal is voor de hubfunctie en het transferproduct, is in nauw overleg met KLM ontworpen. Het heeft tot doel de capaciteit, betrouwbaarheid en kwaliteit te verbeteren.

De kosten van het systeem bedragen in totaal ruim 700 miljoen euro. Schiphol brengt dit jaar voor het eerst de kosten voor de (gedeeltelijke) oplevering van het bagagesysteem in rekening. Deze kosten zijn verwerkt in de tariefsverhoging van 0,6%.

Toren Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

De verkeerstoren op Schiphol


Incentive voor vliegen tijdens daluren

Om de capaciteit van de luchthaven optimaal te benutten overweegt Schiphol een incentive programma in te stellen voor de luchtvaartmaatschappijen. Hiermee stimuleert Schiphol de luchtvaartmaatschappijen om gebruik te maken van de "daluren" en om routes te openen.

Uitstel structuuraanpassing tarieven

Naast de doorberekening van de kosten voor het nieuwe bagagesysteem heeft Schiphol een structuuraanpassing van de tarieven voorgesteld. Over de gevolgen van de voorstellen op de mainport verschilt een substantieel aantal luchtvaartmaatschappijen met Schiphol van inzicht.

Schiphol heeft daarom besloten de structuuraanpassing een half jaar uit te stellen en deze periode te benutten om een extern onderzoek door internationale strategische consultants te laten uitvoeren naar de effecten van de structuuraanpassing op de mainport en het netwerk. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de consultatie van 1 april 2011. KLM en Schiphol zullen beide opdrachtgever voor dit onderzoek zijn.

Voorgenomen tariefvoorstel per 1 april 2011

Het totale tarief per OD- en per transferpassagier (de Passenger Service Charge en de Security Charge) blijft nagenoeg gelijk aan het huidige tarief (respectievelijk totaal €27,20 en €13,21 m.i.v. 1 april 2011).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.