Bijgewerkt: 21 augustus 2019

Schiphol reactie uitspraak Hoge Raad in zaken Chipshol

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schiphol Group
19-02-2010

De luchthaven Schiphol heeft met tevredenheid kennis genomen van het arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft twee belangrijke vragen beantwoord. De eerste vraag, of ook een economische eigenaar recht heeft op een vergoeding, heeft de Hoge Raad bevestigd .

Op de tweede vraag heeft de Hoge Raad, anders dan de Rechtbank, beslist dat voor de hoogte van de vergoeding (door de Rechtbank Haarlem vastgesteld op max.16 miljoen euro),  alsnog rekening moet worden gehouden (1) met eigen schuld van Chipshol door het niet tijdig aanvragen van nieuwe bouwvergunningen, (2) de latere waardevermeerdering van de grond door opheffing van het bouwverbod en (3) met vergoedingen die Chipshol al van andere partijen, met name de provincie Noord Holland en de gemeente Haarlemmermeer, heeft gekregen (circa 12 miljoen euro).

Dit kan tot aanzienlijke vermindering van de te betalen schadevergoeding van de Luchthaven leiden. De zaak wordt nu verder behandeld door het Hof Amsterdam. Voor een feitelijk overzicht en visie over het Groenenbergterrein: www. Schiphol Group.nl/dossier ChipsholAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.