Bijgewerkt: 29 februari 2020

Schipholfonds doneert ruim 71.000 euro aan omgeving

Nieuws -> Schiphol

Bron: Schipholfonds
08-10-2010

Het Schipholfonds heeft in het derde kwartaal van 2010 een bedrag van 71.546 euro geschonken aan 25 instellingen en organisaties op maatschappelijk, cultureel of sportief gebied in de omgeving van Schiphol.

De hoogste donaties (van € 2.500,= en hoger) werden op 7 oktober 2010 uitgereikt bij Jet Support te Schiphol-Oost door Paul Luijten en Menno de Haan, bestuursleden van Het Schipholfonds.

Hoogste donatie

Stichting Meerwaarde gaat in Lisserbroek een nieuwe huisvesting voor een Jongerencentrum realiseren. Er zullen daar tal van activiteiten voor jongeren worden georganiseerd en daarvoor is specifieke apparatuur nodig. Het Schipholfonds stelt een donatie van 6.031 euro beschikbaar voor de aanschaf van beeld- en projectieapparatuur.

Hoge donaties in Amstelveen

Golfvereniging A.M.V.J. uit Amstelveen is een laagdrempelige golfvereniging die sinds 1 januari 2010 over de C-status van de Nederlandse Golf Federatie beschikt en ruim 500 leden telt. Er worden veel golfwedstrijden georganiseerd en er is een uitgebreid sociaal leven binnen de vereniging. Het Schipholfonds maakt het voor de golfvereniging mogelijk 18 afslagmatten aan te schaffen door een donatie van 5.392 euro aan te bieden. De Christelijke Oratoriumvereniging Amstelveen kreeg 3.000 euro.

Het Schipholfonds

In 1994 is op initiatief van Amsterdam Airport Schiphol Het Schipholfonds opgericht met als doel de maatschappelijke betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting te brengen. Daartoe ontvangt het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven.

Het bestuur van het fonds kent 4 maal per jaar donaties toe aan algemeen nut beogende instellingen, zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn op het gebied van Welzijn, Cultuur of Sport.

Voor een donatie komt in principe een instelling in aanmerking als die:

-statutair gevestigd is binnen het werkgebied van het fonds;

-een eenmalig gericht project realiseert binnen het werkgebied van het fonds;

-in de afgelopen 36 maanden geen donatie van het fonds toegekend heeft gekregen en aan de door het fonds gestelde criteria voldoet.

Uitgebreide informatie staat op de website van het fonds: www.schipholfonds.nl Voor het indienen van aanvragen voor donaties in het vierde kwartaal 2010 is de sluitingsdatum 2 november 2010.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.