Bijgewerkt: 19 september 2020

Scholieren willen meer rechten, zachte stoelen en laptops

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-12-2011

De eerste klas van het Amstelveen College kwam op vrijdagochtend 2 december 2011 naar het raadhuis van Amstelveen. Zij kregen les over het lokale bestuur en de gemeenteraad en hielden zelf een raadsdebat.

Tim Lechner (raadslid VVD) vertelde de leerlingen eerst over het lokale bestuur. Hoe zit dat in elkaar? Wie doet wat? Wat doen de raadscommissies? Wat gebeurt er tijdens een raadsvergadering? Na dit korte stukje theorie gingen de scholieren aan de slag.

schoolbezoek Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

De eerste klas van het Amstelveen College in de raadzaal


Zij vormden vier fracties, die elk onder begeleiding van een raadslid (Rien Alink van D66, Bert de Pijper van de ChristenUnie, Henk Fokkink van de OCA, Tim Lechner van de VVD) een voorstel uitwerkten. Wat willen ze in Amstelveen voor jongeren realiseren en waarom? Welke argumenten zouden de andere partijen daar tegenin kunnen brengen? Wat voor strategie kun je bedenken om in het debat de meeste stemmen te winnen voor jouw voorstel?

De fracties presenteerden hun plannen vervolgens in het raadsdebat, dat werd voorgezeten door Axel Boomgaars (raadslid GroenLinks). Alle partijen pleitten voor veranderingen op school: invoering van iPads in plaats van boeken, meer werken met computers en laptops, grotere en beter opgestelde kluisjes, zachtere stoelen, meer rechten voor de leerlingen.

Het debat werd enkele keren geschorst om te kijken, of het mogelijk was tot een gezamenlijk voorstel te komen. Twee partijen vonden elkaar in een lijstverbinding. De partij die eerst had gepleit voor andere kluisjes en zachtere stoelen wijzigde het voorstel in de invoering van laptops. Toch kwam er geen gezamenlijk voorstellen op tafel te liggen.

Aan het eind van het debat werd hoofdelijk gestemd. Elk 'raadslid' mocht zijn stem uitbrengen op één van de voorstellen, maar niet op dat van de eigen partij. Het voorstel om meer te doen met laptops op school kreeg uiteindelijk de meeste stemmen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.