Bijgewerkt: 12 juli 2020

Sluiting Galjoen zorgt voor minder overlast

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-05-2011

Het College van Amstelveen heeft de gemeenteraad een eerste handhavingsrapportage over 2011 gestuurd. Uit deze rapportage blijkt onder andere, dat het aantal overlastmeldingen in Middenhoven de afgelopen periode fors is gedaald. De sluiting van het Galjoen lijkt hier aan te hebben bijgedragen. Het jongerencentrum had een grote aantrekkingskracht op overlast gevende jeugd uit de wijk maar vooral ook uit andere gebieden en omliggende gemeenten.

Galjoen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2008)

De ingang van jongerencentrum 'Het Galjoen' in 2008


Ondanks het gebrek aan ambulant jongerenwerk (ontbreken jongerenwerkers bij Cardanus) zijn meldingen met betrekking tot jeugdoverlast in vergelijking met 2010 stabiel gebleven. Dit is met name te danken aan de inzet van gemeentelijke toezichthouders (bikers) en straatcoaches.

Binnenkort komt ook een aantal jongerenwerkers in dienst van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders krijgt zo het jongerenwerk in eigen hand waardoor ze beter kan samenwerken met jongeren en overlast beter kan voorkomen.

Wethouder Herbert Raat (VVD) van jeugd en handhaving:’De cijfers uit de eerste rapportage zijn gematigd positief. Echter iedere vorm van overlast is er één te veel. We beseffen heel goed dat de zomermaanden nog moeten aanbreken en het er dan op aan zal komen. Onze mensen op straat zijn er zoveel mogelijk op de tijden dat het nodig is. We zitten er dicht op en via rapportages krijgen wij een beter beeld van wie nu echt overlast geeft en wie niet.

Zo kunnen wij ook een meer gerichte inzet plegen op groepen en individuele jongeren, waaronder het aanbieden van noodzakelijke zorg. Maar ik blijf benadrukken, dat we het niet alleen kunnen. Er is een hele grote rol weggelegd voor jongeren en ouders, zij moeten ook hun verantwoordelijkheid nemen’.

Huisbezoeken

Begin 2011 is geconstateerd dat een groep van 20 jongeren (12/13/14 jaar) hinderlijk en overlastgevend gedrag vertoonde in Westwijk. Hierop is direct gereageerd. Ouders zijn tijdens een huisbezoek gewezen op hun verantwoordelijkheid. De ouders van 18 kinderen hebben dit goed opgepakt. Ouders van twee kinderen reageren minder positief. De gemeente bekijkt, of ze in deze situaties wellicht moet schakelen naar andere maatregelen bij het voortduren van het hinderlijk of overlastgevend gedrag.

Verhalen schade

Sinds 1 oktober 2010 doet de gemeente structureel aangifte van vernielingen aan gemeentelijke eigendommen. Het feitelijk verhalen van schade is uitsluitend mogelijk indien de daders bekend zijn.

Wat betreft vernielingen door jongeren zijn tot op heden twee concrete successen behaald. Daders zijn veroordeeld en schadebedragen zijn (gedeeltelijk) toegewezen. De hoogte van het schadebedrag is voor de gemeente niet relevant. Het gaat om de preventieve werking.

Hieronder zijn de cijfers van de politiemeldingen over jeugdoverlast aangegeven van de eerste vier maanden van 2011 gerelateerd aan de cijfers uit 2009 en 2010.

Periodieke Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2011)

Jeugdoverlast in de eerste vier maanden van 2011 in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.