Bijgewerkt: 27 januari 2021

Social Return schept werkplekken in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-07-2012

Bewoners van Amstelveen moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het arbeidsproces. Daarom creëert de gemeente Amstelveen, als inkoper van diensten, werken en producten, het instrument Social Return. Dit betekent, dat in de inkoopvoorwaarden met leveranciers ook de verplichting kan staan om bijvoorbeeld 5% van de aanneemsom te besteden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Zo creëert Amstelveen (werk)mogelijkheden voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Wethouder Jacqueline Koops, van ChristenUnie-Amstelveen


Wethouder Jacqueline Koops (ChristenUnie): “Het college streeft naar een samenleving, waarin iedereen meedoet. Het is onze taak om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Uit onderzoek blijkt, dat kansen om werk te vinden sterk afneemt, naarmate iemand langer in een uitkeringssituatie zit. Dit willen wij voorkomen. Met Social Return creëren wij kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij realiseren wij ons dat het voor een gewenst resultaat, belangrijk is om Social Return als maatwerk uit te voeren.”

Aanbesteding leveranciers

Borging van Social Return wordt geregeld in het aanbestedingsbeleid. Hierin worden onder andere afspraken met leveranciers geborgd over de inzet van Social Return. Het uitgangspunt van de gemeente is nog steeds om de doelstelling van de inkoopfunctie te behalen: tegen een goede prijs, goede kwaliteit inkopen. Voor het gebruik van Social Return stelt de gemeente Amstelveen dan ook een drempelwaarde in. Deze drempelwaarde is de Europese aanbestedingsgrens voor diensten en leveringen. Op dit moment is dat € 200.000,-.

Social Return in Amstelveen

Als de Wet werken naar vermogen (WWNV) wordt ingevoerd, dan moeten gemeenten onder andere, samen met werkgevers, een oplossing vinden voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. In Amstelveen zal deze doelgroep naar verwachting vooral bestaan uit bewoners met een Wwb (Wet werk en bijstand) uitkering en schoolgaande jongeren.

Kijk voor informatie over Social Return op onze website

Social Return?

De rijksoverheid neemt met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen 'social return' als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in, dat het Rijk bij aanbestedingen boven de 250.000 euro in het contract opneemt, dat er bij de uitvoering van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Social return heeft als doel, om de uitstroom naar werk te bevorderen voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.