Bijgewerkt: 28 februari 2020

Spar met Raboruimte naar Plus

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
23-10-2009

De geplande verhuizing van supermarkt C1000 Lindenlaan naar de oude Volvogarage aan de Van der Hooplaan houdt de gemoederen flink bezig. Het wijkplatform heeft sinds de bekendmaking veel verontruste telefoontjes ontvangen, terwijl ook bewonersvereniging Kastanjeflat, waar veel ouderen wonen, laat weten zeer geschrokken te zijn van het nieuws.

C1000 Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De supermarkt C1000 aan de Lindenlaan 65


 „Voor veel van de bewoners is de huidige locatie al bijna te ver, laat staan als C1000 straks aan de Van de Hoop-laan is gevestigd," aldus de heer G. Fatels namens het bestuur. De ontstane commotie is niet nodig, vinden zowel Hans de Weers. opbouwwerker van Stichting Cardanus als Paul Stolwijk. voorzitter wijkplatform Keizer Karel Park. „Want op dit moment is nog helemaal geen sprake is van een daadwerkelijke verhuizing." melden zij.

 „Wat nu naar buiten is gekomen, zijn de voorwaarden die de gemeente stelt indien er sprake zou zijn van uitbreiding van een supermarkt aan de Van der Hooplaan'. Ook de heer Theo Wit van Schuitema Groothandel BV eigenaar supermarkten C1000, laat weten, dat van een daadwerkelijke verhuizing nog geen sprake is. „We zijn op dit moment in onderzoek naar een ruimte waar we de C1000 volwaardiger kunnen exploiteren.

Want dat we aan de Lindenlaan aan de krappe kant zitten, dat staat buiten kijf." Inspelend op alle commotie in de wijk komen Cardanus en het Wijkplatform nu met een alternatief plan, waarin volgens de beide heren alle partijen zich kunnen vinden. „We hebben vorige week met de Rabobank gesproken over hun intentie om het filiaal Van der Hooplaan op termijn op te heffen.

Dat zou betekenen, dat de Spar met 253 vierkante meter zou kunnen uitbreiden. Dit zou dan een Plussupermarkt kunnen worden hetgeen betekent dat het assortiment nog beter aansluit op de behoeften in de wijk. Bij de huidige C1000 aan de Lindenlaan is tevens ruimte voor uitbreiding aanwezig. Zo'n 240 m². Voordeel hiervan is, dat parkeeroverlast wordt voorkomen want op deze locatie is voldoende en gratis, parkeergelegenheid."

Aan uitbreiding van C1000 aan de Van der Hooplaan kleven volgens de beide heren behoorlijk wat bezwaren. „Verkeerstechnisch gezien zal het een drama worden. C1000 trekt klanten van ver buiten de wijk. Parkeerplaatsen bedoeld voor de winkeliers van de Van der Hooplaan worden straks bezet door klanten van Cl000. Dit zal volgens ons ten koste van hun eigen klandizie gaan. De toegenomen verkeersdruk zal met bevorderlijk uitpakken.

Ander punt is overlast van het vrachtverkeer. De bereikbaarheid van de oude Volvogarage als het gaat om de toelevering van goederen, is niet optimaal. Wij vragen ons echt af, of de overige winkeliers daar op zitten te wachten. De oude Volvogarage, in eigendom van de firma Schuitema van Cl000 kan volgens De Weers en Stolwijk meerdere doelen dienen. „Bestem de voorzijde als winkelruimte, waar nu de buurtkamer is gehuisvest.

Bouw vervolgens aan de andere ingang (garage-kant) een nieuw buurtcentrum van 600 m². En realiseer boven het buurtcentrum een aantal appartementen (Firma Netjes is eigenaar van de winkelstrip, red.)- Er zou ruimte zijn voor tussen de 16 en 21 woningen." Met name de realisatie van een eigen wijkcentrum voor de wijk, is volgens de heren van cruciaal belang. „Er is zo'n enorme behoefte in deze wijk aan een ontmoetingsplaats. Het is toch bizar, dat wij als enige wijk in Amstelveen niet beschikken over een eigen wijkcentrum." Hans de Weers; 'Dit is een win-win situatie.

De grote supermarkt C1000 aan de Van der Hooplaan zal zeker een aantal middenstanders de nek omdraaien. De hoeklocatie is zoals gezegd zeer ongunstig, Winkeliers zijn meer gebaat met de komst van een wijkcentrum. Op maandagavond 26 oktober 2009 van 17.30 tot 19:30 is er op het raadhuis een inloopavond.

door Wendy vd BergAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.