Bijgewerkt: 1 juni 2020

Speciaal fonds komt voor huizen met funderingsproblemen

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
19-09-2015

Eigenaren van huizen met funderingsproblemen moeten voor het herstel daarvan een lening kunnen aanvragen. Daarom moet een speciaal fonds worden opgericht, zo stelt de werkgroep funderingsproblematiek. Uit het fonds kunnen leningen worden verstrekt aan alle eigenaren van huizen met urgente funderingsproblemen. Urgent wil zeggen, dat herstel binnen vijf jaar noodzakelijk is. Volgens gegevens van de meewerkende gemeenten telt Nederland tussen de 1.100 tot 1.400 urgente gevallen. In de komende 15 jaar zullen naar schatting nog 35.000 panden te maken krijgen met funderingsproblemen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Grondwatermeter op het terrein van Speelboerderij Elsenhove. Regen,- of oppervlaktewater dringt de grond in (infiltreert) tot het een niet-doorlatende laag bereikt. Boven deze laag raakt de grond verzadigd; de 'verzadigde zone'. De hoogte tot, waar deze verzadiging optreedt is het grondwaterpeil, of ook het freatisch vlak, de grondwaterspiegel


Probleemgebieden. Door lage grondwaterstanden zijn de fundamenten van ongeveer 250.000 woningen in Nederland drooggevallen en aangetast. Vaak kunnen huiseigenaren funderingsschade niet voorkomen, toch zijn zij hier wel wettelijk verantwoordelijk voor. De gemiddelde herstelkosten zijn € 60.000 per woning. De problemen doen zich vooral voor in vooroorlogse woningen in het noorden en westen van het land en in de riviergebieden.

Het voorstel voor een fonds komt van een speciale werkgroep die uit onder andere gemeenten, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek bestaat. Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft het plan naar de Tweede Kamer gestuurd. Als die akkoord is, kan de werkgroep het voorstel verder uitwerken.

Begin vorig jaar pleitte Vereniging Eigen Huis ervoor, dat huishoudens die herstelwerkzaamheden zelf niet kunnen betalen, tegemoet moeten worden gekomen door hypotheekverstrekker en de gemeente. De vereniging stuurde de Tweede Kamer hierover een brief. Lees meer over Funderingsproblemen op een rijAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.