Bijgewerkt: 5 augustus 2020

Sportbedrijf Amstelveen van start met de BesturenAcademie

Nieuws -> Informatief

Bron: Sportbedrijf Amstelveen
01-10-2012

Op 4 oktober 2012 wordt  met de cursus:'meer vrijwilligers in korte tijd” de officiële aftrap gegeven van de BesturenAcademie Amstelveen. De BesturenAcademie biedt (sport) verenigingen workshops en cursussen op verschillende  kennisgebieden. Dit om besturen en medewerkers te helpen bij het tackelen van vraagstukken waarmee de verenigingen van vandaag  worden geconfronteerd.

De BesturenAcademie is een initiatief van de afdeling Sportservice van het Sportbedrijf Amstelveen. Dit seizoen is er een eerste programma ontwikkeld met een 8-tal workshops, cursussen en/of informatiebijeenkomsten. Onderwerpen variëren onder meer van financiële en medische zaken tot sponsorwerving.

Kwaliteit bieden is ook op dit nieuwe gebied ons uitgangspunt. Wij hebben onder meer een aantal experts van onze sponsors bereid gevonden een specifieke cursus/training/seminar inhoudelijk op te zetten en ook te geven. Daarmee is een professionele aanpak gegarandeerd. Bovendien kunnen door deze vorm van sociale sponsoring de kosten voor deelnemers tot een minimum worden beperkt. Voor meer informatie: www.sportbedrijfamstelveen.nl/nieuws/239

Kennisoverdracht aan verenigingen centraal

In de visie van Sportservice Amstelveen: “Amstelveen Beweegt Gezond!!” staat de ondersteuning van breedtesportverenigingen en organisaties hoog op de actieagenda. Dat is nodig, want naast de gewone ook al niet eenvoudige verenigingstaken wordt van de sportverenigingen als sociaal bindende factor van belang, ook steeds meer inzet en betrokkenheid gevraagd en van de “vrijwillige” verenigingsmensen meer professionaliteit.

Want om zo’n club nieuwe stijl “gezond” te runnen moet men vandaag de dag van veel verschillende kennismarkten thuis zijn. Wij vonden, dat zij een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Onze “BesturenAcademie” wil hen en andere geïnteresseerden die steun graag bieden.

Het is de bedoeling om individuele (potentiële) bestuurders, kaderleden, technische staf, vrijwilligers c.q. besturen als geheel naar gebleken behoefte te scholen in onderwerpen en kennisgebieden die zij op basis van het moderne verenigingsleven tegenwoordig allemaal (verplicht) “in de tas” dienen te hebben. Er zijn signalen genoeg om van zo’n behoefte te spreken.

Kwaliteit bieden is ook op dit nieuwe gebied ons uitgangspunt. Wij hebben onder meer een aantal experts van onze sponsors bereid gevonden een specifieke cursus/training/seminar inhoudelijk op te zetten en ook te geven. Daarmee is een professionele aanpak gegarandeerd. Bovendien kunnen door deze vorm van sociale sponsoring de kosten voor deelnemers tot een minimum worden beperkt.

Sportverenigingen in Amstelveen zijn uiteraard onze eerste doelgroep. Maar via (al bestaande) samenwerkingsverbanden met regionale en/of provinciale sportorganisaties zullen wij de programma’s van onze academie ook regionaal gaan aanbieden. Tel. 020 3473451

info@sportbedrijfamstelveen.nl Klik hier voor de brochure (pdf)

Dirk Landsaat Directeur Sportbedrijf AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.