Bijgewerkt: 14 juli 2020

Stadsregio subsidieert Amstelveen om de infrastructuur te verbeteren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Stadsregio Amsterdam
09-12-2014

De Stadsregio Amsterdam heeft eind november 2014 besloten 17 aanvragen van gemeenten voor subsidie op projecten om de infrastructuur te verbeteren toe te kennen. De projecten worden uitgevoerd door de gemeenten zelf. De gemeente Amstelveen ontvangt subsidiegeld voor een aantal projecten die in 2015 worden uitgevoerd.

Zo is er een klein miljoen beschikbaar gesteld voor het aanleggen van een rotonde op de kruising Groenelaan-Laan van de Helende Meesters. De fietspaden worden gescheiden van het autoverkeer en waar mogelijk, geasfalteerd. Dit werk wordt uitgevoerd in het 2e/3e kwartaal van 2015. Daarnaast ontvangt Amstelveen ruim 2 ton voor de herinrichting van de Groen van Prinstererlaan. De fietsstroken zijn daar inmiddels verbreed en de schooloversteek is aangepast. Medio 2015 wordt er een rotonde aangelegd op de kruising met de Rembrandtweg.

Amstelveen ontvangt ook 35.000 euro voor het aanpassen van de oprit Ouderkerkerlaan-Beneluxbaan aan de westzijde. De bocht daar wordt haakser gemaakt. De uitvoering hiervan is naar verwachting in het 2e kwartaal van 2015. Amstelveen en Aalsmeer gaan op veel plaatsen de fietspaden veiliger inrichten door overbodige paaltjes te verwijderen. Paaltjes die wel noodzakelijk zijn om het autoverkeer te weren, worden veiliger ingeleid met witte ribbelmarkering. Slecht zichtbare paaltjes worden vervangen door beter reflecterende palen. Voor dit project heeft de Stadsregio in totaal ongeveer 45.000 euro beschikbaar gesteld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer krijgt adviezen van zijn beleidsambtenaar tijdens de commissievergadering Algemeen bestuur en middelen (ABM) op 4 december 2014


Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Verkeer: ‘Dankzij het subsidiegeld van de Stadsregio zijn we in staat projecten die we belangrijk vinden, maar waar we zelf niet genoeg geld voor hebben, toch te realiseren. Zo maken we onze stad weer een stapje veiliger. Daarom is regionale samenwerking zo belangrijk.’

Hulpimpuls

Om verkeer- en vervoerprojecten in haar gemeenten een extra zetje te geven heeft de Stadsregio Amsterdam in 2013 een ‘Hulpimpuls’ in het leven geroepen: een eenmalige regeling van 10 miljoen euro, naast de reguliere subsidie van de Stadsregio. Hiermee kan de Stadsregio op korte termijn de realisatie van gemeentelijke projecten helpen versnellen.

De gereserveerde 10 miljoen euro is verdeeld over een programma van projecten die door de gemeenten van de Stadsregio zijn aangedragen. Deze projecten passen binnen het Regionale Verkeer- en Vervoerplan van de Stadsregio en gaan uiterlijk de eerste helft van 2015 in uitvoering. Bij de projecten zijn veel fiets- en verkeersveiligheidsmaatregelen.

Gesubsidieerde projecten maart 2014:

Opwaarderen fietspad Zetterij-oost € 21.350

Realisatie vrij liggend fietspad Startbaan-oost € 37.860

Aanleg vrij liggende fietspaden en rotonde Groenelaan-Laan van de Helende Meesters € 229.573

Gesubsidieerde projecten november 2014:

Verkeersveiligheid oprit Beneluxbaan (Ouderkerkerlaan) (Amstelveen): € 36.562

Reconstructie Groenelaan - Laan van de Helende Meesters (Amstelveen): € 989.567

Fietsinfrastructuur Groen van Prinstererlaan - Rembrandtweg (Amstelveen): € 207.172Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.