Bijgewerkt: 29 februari 2020

Stand van zaken prestatieafspraken met Eigen Haard en de Bewonersraad

Nieuws ->

Bron: Gemeente Amstelveen
18-10-2016

Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen en Peter Bot (BBA) wethouder Duurzaamheid informeren de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de stand van zaken (week 42-2016) prestatieafspraken met woningcorporatie Eigen Haard en de en Bewonersraad:

Geachte leden van de raad,

Graag informeren wij u over de stand van zaken van het overleg over de prestatieafspraken met Eigen Haard en de Bewonersraad van Amstelveen. De, door u vastgestelde, Woonagenda 2015-2018 (pdf 6 pagina’s) van Amstelveen vormt hiervoor het kader. Conform de Woningwet zijn prestatieafspraken een driepartijen overeenkomst. De Bewonersraad is een vereniging van bewonerscommissies en individuele huurders van Eigen Haard in Amstelveen en kent een formele positie in het maken van de prestatieafspraken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD), wethouder Wonen en Peter Bot (BBA), wethouder Duurzaamheid


Eigen Haard heeft op 30 juni 2016 een eerste voorstel gedaan voor haar investeringen en activiteiten in Amstelveen voor de jaren 2017 en 2018. In de maanden daarna zijn er diverse overleggen geweest tussen de gemeente, Eigen Haard en de Bewonersraad op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau om te komen tot afspraken.

In de Woonagenda heeft u een aantal belangrijke onderwerpen benoemd. Dat zijn onder andere het zorgen voor voldoende woningen in het middeldure en dure segment en in beperkte mate ook in het betaalbare koopsegment om doorstroming te bevorderen, het terugdringen van het ‘scheefwonen’ en het verbeteren van de (duurzame) kwaliteit van de sociale huurvoorraad voor de bewoners in de stad. Ook over deze onderwerpen zijn wij momenteel in gesprek.

Tot op heden heeft dat nog niet tot overeenstemming geleid. De verwachting is, dat wij eind oktober/begin november een derde Bestuurlijk Overleg hebben. Afhankelijk van de uitkomst van dat Bestuurlijk Overleg, zullen wij de prestatieafspraken vervolgens ter accordering voorleggen aan het college en aan u doen toekomen.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder Wonen en Peter Bot wethouder Duurzaamheid


Bewonersraad van Amstelveen?

De Bewonersraad is in 1998 bij opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. De Bewonersraad is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging. De Bewonersraad is een vereniging van bewonerscommissies en individuele huurders van woningcorporatie Eigen Haard in Amstelveen, Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van huurders van Eigen Haard.

Om de doelstelling van de vereniging vorm te kunnen geven is het van belang om te weten wat de mening van onze achterban (de leden) is. Nu ook op Facebook via www.facebook.com/BewonersraadAmstelveen info@bewonersraad-amstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.