Bijgewerkt: 27 januari 2021

Stand van zaken zone A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
25-07-2012

Korte brief aan de gemeenteraad over de A9

Geachte leden,

De afgelopen maanden hebben we samen met Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gezocht naar een goed alternatief voor de in het huidige tracébesluit-SAA opgenomen tunnel in Amstelveen. Bij deze kunnen we u melden, dat dit proces constructief verloopt.

Er worden dermate inhoudelijke stappen gezet, dat er bij beide partijen goede hoop is dat na de zomer een uitgewerkt alternatief voor een tunnel ligt. Uiteraard met bijbehorend budget, zodat dit voorgelegd kan worden aan de mede ondertekenaars van de Stroomlijn Overeenkomst SAA en aan u, leden van de gemeenteraad. We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris mr R.J.T. Schurink en loco burgemeester Herbert RaatAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.