Bijgewerkt: 2 juni 2020

Steunpunt 'Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland'

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-12-2014

Nieuw regionaal meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Het college van B en W van Amstelveen heeft dinsdag 23 december 2014 ingestemd met de begroting en het uitvoeringsplan 'Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland'. Veilig Thuis gaat met ingang van het nieuwe jaar van start als advies-, meld- en steunpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het meldpunt is dan 24 uur per dag 7 dagen in de week onder nummer 0800-2000 (gratis) bereikbaar. De website www.020veiligthuis.nl  is dan ook actief.

Veilig Thuis valt onder regie van het Amsterdamse GGD. Inwoners en professionals kunnen hier terecht om gevallen, of vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld te melden. Veilig Thuis geeft ook informatie, advies en acute bijstand. Er is namelijk een interventieteam zeven dagen per week, dag en nacht paraat. Veilig Thuis werkt indien nodig samen met politie, de Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleners.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Jeugd


Om bewustwording te creëren rondom huiselijk geweld en kindermishandeling worden er voor organisaties en bewoners voorlichtingen en trainingen georganiseerd. Fysiek geweld is bij velen de eerste gedachte, maar er bestaan vele vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Van ouderenmishandeling tot eer gerelateerd geweld en van huwelijksdwang tot kind-oudermishandeling.

De advies- en meldpunten van SHGA, Vita, Blijfgroep, GGD en Jeugdbescherming Regio Amsterdam worden allemaal opgenomen in “Veilig Thuis”. Tot 1 januari 2015 kan iedereen nog terecht bij bestaande instanties. De eerste maanden van 2015 blijven de telefoonnummers van de huidige instanties nog actief en worden doorgeschakeld naar het nieuwe nummer.

Veilig Thuis is een samenwerking van de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Jeroen Brandes, (PvdA) wethouder Jeugd: “Goed, dat er met Veilig Thuis één regionaal meldpunt komt voor alle meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is wel zo duidelijk. Binnenkort volgt een landelijke en regionale communicatiecampagne om telefoonnummer en website bij iedereen bekend te maken. Ook al gaat het alleen maar om vermoedens, mensen moeten misstanden zo snel mogelijk melden bij Veilig Thuis.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.