Bijgewerkt: 26 mei 2020

Stichting tegen de 52 koopzondagen in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Henry Konijn
29-01-2013

De Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling heeft op 29 januari 2013 bezwaar gemaakt tegen het raadsbesluit van Amstelveen om 52 koopzondagen per jaar toe te staan. De gronden van het bezwaar worden binnen een termijn van zes weken nog door de advocaat van de Stichting, mr. Rudolf van Binsbergen van Wille Donker Advocaten in Alphen aan den Rijn, van een nadere toelichting en argumentatie voorzien.

Over het besluit van de gemeenteraad van Amstelveen, dat op 19 december 2012 is gepubliceerd, is grote commotie ontstaan onder lokale winkeliers, winkelpersoneel en omwonenden. In korte tijd stroomden tientallen protesthandtekeningen uit Amstelveen binnen op de site www.tegenverruiming.nl

Amstelveen toeristisch?

De Verordening Winkeltijden Amstelveen 2013 is inmiddels aangepast. De vraag is, of Amstelveen op grond van de huidige Winkeltijdenwet met de aangescherpte toerismebepaling wel voldoende steekhoudende argumenten heeft voor het toestaan van 52 koopzondagen. Dat kan alleen, als de gemeente overtuigend kan aantonen autonoom en substantieel toeristisch te zijn.

In dat geval moeten ook op grond van de Winkeltijdenwet de belangen van de winkeliers met weinig, of geen personeel, van winkelmedewerkers en van consumenten (omwonenden) door de gemeenteraad worden gewogen. De gemeente kan volgens mr. Van Binsbergen niet aannemelijk maken, dat dit zorgvuldig is gebeurd. De gemeente heeft nagelaten de nodige kennis te vergaren.

levie Amstelveen
(Foto Tegen Verruiming - 2013)

Het bestuur van de Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling


Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling?

Winkeliers uit het Midden- en Kleinbedrijf en het Grootwinkelbedrijf hebben grote moeite met het wetsontwerp, dat D66 en GroenLinks ontwikkelen met het doel het aantal koopzondagen te verruimen. De brancheorganisaties MKB en Detailhandel Nederland steunen deze verruiming. Echter, ze zijn tot bevreemding van de winkeliers vergeten te onderzoeken wat de leden-ondernemers hiervan vinden.

Na de start van de landelijke campagne op een persconferentie in Zoetermeer (30 augustus 2010) hebben 90.000 winkeliers een mailing met actiemateriaal van de Stichting ontvangen. Ook is deze speciale actiesite www.tegenverruiming.nl ontwikkeld.

Bent u als winkelier ook tegen verruiming van zondagopenstelling van uw winkelcentrum? Bent u uit concurrentieoverweging ook tegen de openstelling van andere winkelcentra op zondag (tegen het standpunt van MKB en Detailhandel Nederland in)? Laat uw stem dan nu horen en teken de petitie op deze site!

Met het verzet van winkeliers, hun personeel en ook steun van consumenten willen we met de kracht van het argument de Tweede Kamer ervan overtuigen, dat de nieuwe wet een heilloze weg is. De Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling is opgericht door enkele ondernemers. De Stichting is op 30 augustus 2010 tijdens een persconferentie in Zoetermeer gepresenteerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.