Bijgewerkt: 28 februari 2020

Studentencampus ontwikkelingen in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
01-10-2009

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Uilenstede

Studentenhuisvester Duwo, de Vrije Universiteit en de gemeente Amstelveen, tekenden op donderdag 1 oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst over de vernieuwing van het oostelijke deel van Uilenstede. Na een fase van afstemming over de gewenste ontwikkelrichting en planning is hiermee een basis gelegd voor de uitvoering van de plannen. Uilenstede wordt een levendige studentencampus.

Uilenstede  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Vlnr.: Jan Benschop, algemeen directeur van DUWO, Remco Pols, wethouder Ruimte, bouwen en wonen en Kees Rutten, lid van het College van Bestuur van de VU na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 1 oktober 2009 in het raadhuis van AmstelveenDoor de aanpak van het oostelijke deel en het centrumgebied wordt de wijk Uilenstede weer een geheel. Niet alleen worden nieuwe woningen gebouwd, ook wordt de openbare ruimte aangepakt. Deze maand starten voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw. In verschillende fasen zullen de werkzaamheden voor de herstructurering van Uilenstede voortgaan tot 2015.

Uilenstede  Amstelveen
(Gemeente Amstelveen - 2009)

Een impressie van de nieuwbouw van de campus in Uilenstede


Er ligt een ontwerp van HVDN architecten voor Uilenstede Oost op de Laan van Kronenburg. Het VU-Guesthouse wordt gesloopt, hier komen twee woontorens van maximaal 40 meter hoog. De overige bebouwing in dit deel varieert van vier tot zes bouwlagen. Deze bestaat uit losse en geschakelde gebouwen in een groene setting. De situering van de gebouwen creëert een groene centrale ruimte, die uitnodigt tot ontmoeting. 

In twee lage gebouwen komen circa 90 onzelfstandige studentenkamers. In de andere gebouwen komen circa 635 zelfstandige studentenwoningen, woningen met eigen voorzieningen. Tevens komt er een halfverdiepte parkeergarage met 110 parkeerplaatsen voor bewoners.

Voor het centrumgebied van Uilenstede wordt in een later stadium een ontwerp getekend. Met name in dit gebied zullen kleinschalige kantoren, bedrijven, horeca, detailhandel en sociaal maatschappelijke voorzieningen komen. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 24 september 2009 voor dit gebied ter inzage in het raadhuis waarop men tot en met 5 november 2009 kan reageren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.