Bijgewerkt: 21 oktober 2020

Subsidieregeling armoede en schulden is verlengd naar 2018 en 2019

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
25-08-2017

Goede initiatieven die armoede en schulden tegengaan kunnen ook de komende twee jaar mogelijk worden gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019. 'Ik heb de afgelopen jaren prachtige projecten gezien die mensen enorm hebben geholpen. Bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening, waar vrijwilligers mensen leren orde te scheppen in hun geldzaken en hen op die manier weer perspectief bieden. Het is mooi, dat zo veel stichtingen zich willen inzetten voor mensen die hulp kunnen gebruiken. Daar ondersteun ik graag bij.'

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Jetta Klijnsma (PvdA) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Sinds vandaag staat de regeling in de Staatscourant en zijn de thema’s bekend, waarvoor maatschappelijke organisaties subsidie kunnen aanvragen. Het gaat om ondersteuning van mensen die moeite hebben mee te doen in de maatschappij en om het bereiken en motiveren van moeilijk bereikbare groepen met financiële problemen. Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor projecten die er voor zorgen, dat er meer aandacht komt voor armoede en schulden in het sociaal domein, onder meer in de wijkaanpak. En tot slot bij begeleiding van jongeren die vanaf hun 18de financieel zelfstandig moeten zijn, maar daar nog vaak moeite mee hebben.

Op 1 februari 2018 opent de subsidieregeling en kunnen organisaties aanvragen indienen. In het najaar van 2017 komt er op het ministerie een voorlichtingsbijeenkomst voor potentiële aanvragers. Hoe, waar, wanneer en wat de voorwaarden zijn wordt tegen die tijd bekend gemaakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.