Bijgewerkt: 3 juni 2020

Succesvol weidevogelbeheer in Ronde Hoep polder

Nieuws -> Natuur

Bron: Landschap Noord-Holland
21-05-2012

In polder de Ronde Hoep, onder de rook van Amsterdam, gaat het goed met de weidevogels. Er broeden nu net zoveel grutto’s als in 1974, terwijl in de rest van Nederland de grutto achteruit holt. In de Ronde Hoep zorgen boeren en boswachters samen voor dit succes. In het centrale deel van de polder wordt 160 hectare vogelreservaat van Landschap Noord-Holland extra nat en rustig gehouden. Vooral hier groeien de jonge grutto’s op.

onderzoek Amstelveen
(Foto Landschap Noord-Holland - 2012)

Kees Lambalk, voorzitter Agrarische Natuurvereniging De Amstel, en Jan Kuiper, directeur Landschap Noord-Holland in de polder Ronde Hoep


In de Ronde Hoep, één van de grootste open gebieden van Nederland, zijn de grutto’s niet achteruit gegaan. In 1974 broedde 237 gruttoparen in de polder, in 2011 één meer: 238. Maar ook kievit, tureluur, scholekster, krakeend, slobeend, zomertaling en zelfs veldleeuwerik zijn er nog goed vertegenwoordigd. Op 15 mei 2012 ondertekenden Kees Lambalk, voorzitter Agrarische Natuurvereniging De Amstel, en Jan Kuiper, directeur Landschap Noord-Holland, een contract om de succesvolle samenwerking aan te scherpen en voort te zetten.

Boeren en boswachters werken in de Ronde Hoep nauw samen. Landschap Noord-Holland bezit 160 ha in het centrale deel van de ronde polder. In dit meest rustige deel wordt de waterstand hoog gehouden. Het gras groeit door de vochtigheid langzamer en is in de tijd dat jonge grutto’s veel insecten nodig hebben, op de juiste lengte.

Veel grutto’s en andere soorten weidevogels trekken eind mei met hun jongen naar het reservaat in het midden van de polder. De 25 boeren actief in dit gebied houden ook op andere manieren rekening met de vogels.

Voordat er gemaaid wordt bijvoorbeeld, zoeken ecoloog Mark Kuiper en boswachter Lothar Valentijn, of er nog nesten liggen of jongen lopen. Ook de mestgift en overige werkzaamheden worden zo veel mogelijk afgestemd op de wensen van de vogels. Tezamen vormen dit reservaat en het omringende boerenland een prima leefgebied voor vele soorten en hoge aantallen weidevogels.

Nadere informatie www.landschapnoordholland.nl en www.anvdeamstel.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.