Bijgewerkt: 19 januari 2021

Taxichauffeurs willen de busstrook van de Oranjebaan gebruiken

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-12-2013

Herbert Raat, wethouder Handhaving en Vergunningen van de gemeente Amstelveen vraagt ondersteuning aanvraag ontheffing van verbod medegebruik Oranjebaan van gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) van de Provincie-Noord-Holland.

Geachte mevrouw Post,

Naar aanleiding van de invoering van de Taxiverordening Amsterdam en de (mogelijke) effecten daarvan op de Amstelveense taximarkt heb ik een aantal oriënterende bezoeken gebracht aan de taxibranche in Amstelveen en Amsterdam. Tijdens deze bezoeken hebben de taxichauffeurs mij nadrukkelijk verzocht om een ontheffing van het medegebruik van de busbanen in Amstelveen.

taxi Amstelveen
(Foto Jean van der Hoeven - 2013)

Wethouder Herbert Raat (r) met taxichauffeurs in gesprek op het Stadsplein van Amstelveen op 6 juli 2013


Voor de busbaan in het Stadshart zijn wij als gemeente het aanspreekpunt. De busbaan van Amstelveen naar Ouder-Amstel (Ouderkerk), de Oranjebaan, valt onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland. Het wettelijk kader voor het medegebruik van busbanen is door de provincie vastgesteld in de Beleidsregel medegebruik busbanen en busstroken Noord-Holland.

Een taxichauffeur die gebruik wil maken van busbanen en/of busstroken die in beheer zijn bij de provincie Noord-Holland dient bij de provincie een ontheffing van het verbod tot medegebruik van de busbaan en busstrook aan te vragen. Ik heb de Amstelveense taxichauffeurs hierop gewezen.


Grotere kaart weergeven De N522, de Oranjebaan ter hoogte van de brandweerkazerne


Ter ondersteuning van hun aanvragen stuur ik u deze brief. In het kader van een klantgerichte benadering en het verminderen van kosten voor de klant acht ik het van belang, dat onze taxichauffeurs op een snelle en daarmee goedkopere wijze hun klanten van Amstelveen naar Ouder-Amstel en Schiphol kunnen brengen. Dat is nu niet het geval.

Op de Oranjebaan staan vaak files, taxichauffeurs worden gedwongen om te rijden dan wel te wachten in de file tot dat deze is opgelost. Ik verzoek u vriendelijk om begrip in deze situatie en medewerking daarbij.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, namens dezen, Herbert Raat, Wethouder Handhaving en Vergunningen gemeente Amstelveen'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.