Bijgewerkt: 24 januari 2021

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt inkomensafhankelijk

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
08-10-2011

De tegemoetkoming die chronisch zieken en gehandicapten krijgen voor de extra kosten die zij maken, wordt vanaf 2012 inkomensafhankelijk. De ministerraad heeft ingestemd met aanpassing van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Tot nu toe werd geen rekening gehouden met de financiële draagkracht. Daardoor kregen ook mensen met relatief hoge inkomens een tegemoetkoming voor extra gemaakte kosten vanwege hun ziekte of handicap (bijvoorbeeld extra stookkosten of speciale kleding). Door de tegemoetkoming inkomensafhankelijk te maken, blijft de deze bestaan voor mensen die haar het meest nodig hebben.

Afhankelijk van huishoudinkomen

De tegemoetkoming vervalt bij de volgende inkomensgrens:  • paren met een gezamenlijk inkomen boven € 35.100

  • alleenstaanden met een inkomen boven € 24.570


Vanaf 2013 levert deze maatregel structureel € 250 miljoen op.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.