Bijgewerkt: 22 januari 2021

Tegemoetkoming voor Amstelveense minima met schoolgaande kinderen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-09-2014

Een tegemoetkoming van maximaal 350 euro bij aanschaf van een fiets en een tegemoetkoming van maximaal 100 euro bij aanschaf van kleding. Dit voorstel doet het college van B en W van Amstelveen naar aanleiding van een tweetal moties van de gemeenteraad, waarin werd gevraagd verdere invulling te geven aan het door het Rijk extra beschikbaar gestelde geld voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Een enquête onder ouders met een minimum inkomen met schoolgaande kinderen gaf een voorkeur aan voor tegemoetkoming in kosten voor fiets en kleding.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Maaike Veeningen (D66) wethouder van Werk en Inkomen


Maaike Veeningen (D66) wethouder van Werk en Inkomen geeft aan: “We willen het ‘kinderenpakket’ zo snel mogelijk aanbieden. Ouders gaven heel duidelijk aan,waar behoefte aan is. Ik ben blij, dat we dan op deze wijze heel concreet maatwerk leveren.”

Alle bekende ouders met een minimum inkomen krijgen een persoonlijk brief hoe ze gebruik kunnen maken van het ‘kinderenpakket’. Daarnaast informeren we scholen met de vraag, of zij via hun kanalen ook aandacht willen besteden aan de regeling. Om zeker te zijn, dat men de tegemoetkoming ook daadwerkelijk inzet voor fiets, of kleding, dienen ouders aankoopbonnen te bewaren. Steekproefsgewijs vindt achteraf controle plaats.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.