Bijgewerkt: 24 januari 2021

Tijdelijke huisvesting van de Michiel de Ruyterschool

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-01-2014

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD)informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:


Geachte dames en heren,

Zoals wellicht bij u bekend, is het gebouw van de Michiel de Ruyterschool te klein om alle groepen leerlingen te huisvesten. De school zal daarom in het schooljaar 2015/2016 enige lokalen in het gebouw Catharina van Clevepark in gebruik nemen. Gedurende het schooljaar 2014/2015 zouden twee groepen van de school tijdelijk in het gebouw Pandora 4a-5 worden gehuisvest.


Grotere kaart weergeven De Michiel de Ruyterschool aan het Catharina van Clevepark 10 in Amstelveen


Gebleken is echter, dat dit geen ideale oplossing is in deze situatie en daarom zijn we de afgelopen weken bezig geweest met alternatieve oplossingen. In een overleg op 16 januari 2014 heb ik gesproken met de medezeggenschapsraad van de school en ambtenaren. Een aantal opties zijn tijdens dit overleg uitgewisseld en hier gaan we de komende week verder mee aan de slag.

Onderzocht wordt thans, of er niet toch een tijdelijke inpandige oplossing in het hoofdgebouw van de school aan de Laan Rozenburg mogelijk is. Dit betekent, dat enkele ruimten een andere functie krijgen. Om dit mogelijk te maken moeten er waarschijnlijk enige beperkte aanpassingen aan het gebouw worden uitgevoerd.

Het gebouw kent echter twee gebruikers, te weten de school en de buitenschoolse en halve dag opvang van KinderRijk. Daarom wordt er komende week niet alleen verder gesproken met het schoolbestuur Amstelwijs, de medezeggenschapsraad en de directie van de school, maar ook met KinderRijk, dat de buitenschoolse en halve dagopvangruimten in het gebouw exploiteert.

Dit met het oog op het tijdelijk medegebruik van ruimten. Wat voor een oplossing er ook uitkomt, het college is bereid hierin te investeren, echter de medewerkingen van betrokken partijen is hierbij wel een vereiste.

Hoogachtend, Herbert Raat, wethouder OnderwijsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.