Bijgewerkt: 28 januari 2021

Tijdelijke vermindering digitale dienstverlening in Amstelveen en Aalsmeer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-04-2016

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Dienstverlening informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen, dat de digitale dienstverlening in Amstelveen en Aalsmeer tijdelijk verminderd is.

'Geachte raadsleden

Bij deze wil ik u informeren over een tijdelijke vermindering van de digitale dienstverlening in Amstelveen en Aalsmeer. Vrijdag 1 april 2016 heeft burgemeester Jeroen Nobel van Aalsmeer zijn gemeenteraad geïnformeerd over het feit, dat vanaf 1 april inwoners van de gemeente Aalsmeer tijdelijk geen webformulieren kunnen gebruiken waar DigiD als identificatiebewijs voor nodig is. De huidige (verouderde) website voldoet niet aan de verhoogde eisen van de jaarlijkse audit. Naar is gebleken zou dit vanaf eind april ook voor de gemeente Amstelveen kunnen gaan gelden.

Zoals u weet, kunnen inwoners met DigiD inloggen op websites van de overheid en een aantal zaken via internet regelen. Op onze gemeentelijke website kunnen inwoners met hun DigiD snel een aantal webformulieren invullen, omdat het formulier automatisch hun persoonsgegevens weergeeft. Bij deze formulieren heeft het gebruik van DigiD te maken met klantvriendelijkheid en niet met identificatie. Zonder DigiD moeten inwoners weer zelf hun naam en adresgegevens invullen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Jeroen Brandes (PvdA) wethouder Dienstverlening


Bij een beperkt aantal diensten zijn inwoners verplicht om hun DigiD te gebruiken om zich te identificeren. Het gaat hierbij om het doorgeven van verhuizingen, het aanvragen van uittreksels en afschriften van de Burgerlijke Stand. Deze zaken kunnen mogelijkerwijs vanaf eind april 2016 dan niet meer via internet aangevraagd worden. Tijdelijk kunnen inwoners deze producten alleen aan de balie en schriftelijk aanvragen. In september 2016 gaan we over naar een nieuwe leverancier en een nieuwe website en is dit probleem definitief opgelost. Hiernaast dreigt ook, dat wij per medio april tijdelijk geen digitale aanvragen meer voor parkeervergunningen in behandeling kunnen nemen.

Ik wil u melden, dat ik uitermate ontstemd ben over de gang van zaken binnen de gemeentelijke organisatie. Al in najaar 2015 heeft de controlerende overheidsorganisatie Logius aangegeven, dat de verouderde website niet zou gaan voldoen aan de verhoogde eisen en dat de gemeente daarom mogelijkerwijs geen gebruik meer zou kunnen maken van DigiD.

Deze brief van najaar 2015 had ik graag met u gedeeld. Ook de mogelijkheid om met een investering van 100.000 euro de website aan te passen is binnen de gemeentelijke organisatie niet voorgelegd aan het gemeentebestuur. Hoewel de veiligheid van het systeem niet in het geding is, kan deze maatregel voor overlast zorgen voor onze inwoners.

Daarover had ik graag in een veel eerder stadium geïnformeerd willen worden. Ik heb daarom de directie van de gemeente verzocht nader onderzoek te doen naar de oorzaken en direct maatregelen te nemen waardoor soortgelijke zaken kunnen worden voorkomen. Ik wil daarover uiterlijk binnen drie weken een reactie hebben. Aansluitend zal ik de gemeenteraad informeren.

Hoogachtend,

Jeroen Brandes wethouder DienstverleningAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.