Bijgewerkt: 26 januari 2021

Toch overgangsregeling WWIK

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
15-01-2012

Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de gemeenten die uitvoering gaven aan de per 1 januari afgeschafte Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) advies gevraagd over een overgangsregeling die geldt tot 1 juli 2012.  Deze regeling is alleen bestemd voor wie vóór 1 januari 2012 recht had op een uitkering op grond van de WWIK.

De WWIK uitkering was een aanvulling op het inkomen van kunstenaars. Volgens het kabinet past het niet, dat voor kunstenaars andere regels gelden dan voor overige ondernemers of werknemers. Om die reden is deze aparte inkomensregeling per 1 januari afgeschaft. Kunstenaars met onvoldoende inkomsten kunnen vanaf die datum, net als mensen uit andere beroepsgroepen, een beroep doen op de Wet werk en bijstand.

tulpenburg Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2012)

Tulpenburg, Amstelveen


Nadat zowel de Tweede als de Eerste Kamer eind vorig jaar met het voorstel tot afschaffing instemden, diende een kort geding, dat door FNV Kiem, de Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars en enkele individuele kunstenaars was aangespannen. De rechter stelde hen op 3 januari 2012 in het gelijk en oordeelde, dat er een overgangsregeling moet komen voor kunstenaars die voor 1 januari een WWIK-beschikking ontvingen en hun rechten nog niet hebben verbruikt.

In een eerste reactie op het vonnis liet de staatssecretaris weten het niet eens te zijn met de zienswijze van de rechter. Hij gaat dan ook tegen de uitspraak in beroep. Naar de mening van De Krom was het voornemen van het kabinet om de WWIK af te schaffen al ruim van tevoren aangekondigd. De stap om beroep aan te tekenen ontslaat de Staat overigens niet van de plicht om gehoor te geven aan het vonnis van de rechter.

In afwachting van de beroepszaak is in lijn met de uitspraak van de rechter een concept-overgangsregeling opgesteld. Deze is inmiddels voor een reactie naar de gemeenten verzonden die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van de WWIK. Daarbij is gevraagd om binnen een week te reageren. Zo snel mogelijk na ontvangst van de reacties zal de overgangsregeling dan in werking treden, zo schrijft staatssecretaris Paul de Krom in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer.  Lees ook: Kamerbrief uitspraak rechtbank over afschaffing Wet werk en inkomen kunstenaars (pdf) Brief van staatssecretaris De Krom (SZW) aan de Tweede Kamer met zijn reactie op de uitspraak van 3 januari 2012 van de rechtbank .

WWIK?

Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) was een wet die van kracht was van 1 januari 2005 tot 1 januari 2012. Hij bood kunstenaars de mogelijkheid om binnen een periode van 10 jaar maximaal 4 jaar een aanvulling op hun inkomen te krijgen, als zij met hun artistieke werk niet in hun levensonderhoud konden voorzien.

Door beëindiging van de WWIK bespaart de Rijksoverheid jaarlijks € 10 miljoen. Voor de 20 gemeenten die verantwoordelijk waren voor uitvoering van de WWIK zijn de administratieve werkzaamheden fors afgenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.