Bijgewerkt: 25 augustus 2019

Toekomstvisie van Stadshart Amstelveen 2025

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-08-2012

De gemeente Amstelveen heeft een visie opgesteld voor de toekomst van het Stadshart. De visie is behandeld in de gemeenteraad op 4 juli 2012. De visie is in overleg met veel partijen die bij het Stadshart betrokken zijn tot stand gekomen. Voordat de visie definitief wordt vastgesteld, biedt de gemeente de gelegenheid voor inspraak.

De inspraak is inmiddels gestart en loopt tot en met 28 september 2012. Op 4 september wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. De gemeente ontvangen u graag op deze avond tussen 17:30 uur en 19:30 uur in de bibliotheek aan het Stadsplein.

Waarom een visie?

Het Stadshart is een aantrekkelijke plek om te winkelen, uit te gaan, te werken en te wonen en is een belangrijk visitekaartje van de stad. Amstelveen wil een aantrekkelijke, leefbare stad voor haar bewoners blijven. Daar hoort een vitaal Stadshart bij. In de visie Stadshart Amstelveen geeft de gemeente aan, hoe zij deze ambitie wil verwezenlijken en welke kaders worden gehanteerd om ontwikkelingen van derden te faciliteren. Parallel aan de visie loopt er een inspraakprocedure voor herstructurering en uitbouw van het Binnenhof aan de kant van de Pieter Lastmanweg.

Wat maakt het stadshart aantrekkelijk?

Het Stadshart trekt dagelijks vele bezoekers. Nietalleen uit Amstelveen, maar uit de hele regio. Dat komt niet alleen, omdat het Stadshart uitstekend bereikbaar is, maar ook door de kwaliteit van de voorzieningen, de moderne architectuur, de verzorgde openbare ruimte en de veiligheid.

Veel mensen vinden het Stadsplein echter kil en ongezellig. Met name ’s avonds na sluitingstijd van de winkels en aan het begin van de week ontbreekt de levendigheid. Winkels en andere voorzieningen zoals horeca vullen elkaar niet optimaal aan. De randvoorwaarden zijn uitstekend, maar de beleving kan beter.

stadshart Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De westelijke ingang van het Stadshart Amstelveen met het golfdak van de ondergrondse garage annex bibliotheek en kunstuitleen


Wat willen we bereiken?

In 2025 wil Amstelveen een stad zijn met een dynamisch, levendig, sfeervol en gastvrij Stadshart, waar mensen van allerlei nationaliteiten graag wonen, werken, winkelen uitgaan en van evenementen en cultuur genieten. Hierin is het Stadshart vooral een plek om te beleven, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Hoe meer functies en diversiteit, hoe dynamischer. Het Stadshart –gelegen rond een sfeervol levendig Stadsplein – onderscheidt zich met een gevarieerd winkelaanbod, veelzijdige horeca, spraakmakende evenementen, een gezellige wekelijkse markt en een divers cultureel aanbod.

Het stadscentrum is in 2025 populair als stedelijke woonlocatie met allerlei voorzieningen op loopafstand. Het Stadshart is ook de motor van de locale economie; belangrijk voor de werkgelegenheid en welvaart van de stad.

Wat is daarvoor nodig?

Het winkelcentrum moet een slag maken om haar positie in de regio te verstevigen. Unibail Rodamco, de grootste eigenaar, ziet mogelijkheden om het winkelcentrum te innoveren. Ook voor de horeca is vernieuwing en uitbreiding belangrijk, zeker ook voor de avondbeleving. De gemeente wil (commerciële) culturele functies aan het Stadsplein toevoegen, zoals een bioscoop.

De gemeente stimuleert voorzieningen die het Nieuwe Werken faciliteren, bijvoorbeeld werk/ontmoetingsplekken met horeca. Leegstaande kantoren zijn wellicht geschikt te maken voor bijzondere woonvormen, bijvoorbeeld gericht op jongeren, ouderen en internationaal georiënteerde. Nieuwe voorzieningen, zoals een hogere onderwijsinstelling en een hotel/congrescentrum zijn ook welkom.

Last, but not least wordt belang gehecht aan evenementen die bijdragen aan het imago van een gezellige en gastvrije stad. Ook in ruimtelijke zin valt er nog het nodige te bereiken. Sterke punten zijn de centrale ligging, de goede bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer, de variatie tussen binnen en buitengebied en de concentratie van de winkelvoorzieningen.

Punten die voor verbetering in aanmerking komen zijn de naar binnen gekeerdheid, er ontbreken goede aansluitingen op de omgeving en duidelijke entrees. De A9 vormt een barrière naar het zuiden. De bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers kan beter, evenals de stallingsvoorzieningen voor fietsen en scooters.

Binnen het Stadshart valt ook nog het nodige te doen aan de kwaliteit van de looproutes en de verbindingen tussen de verschillende delen van het Stadshart. Het aantrekkelijker maken van het Stadsplein, de verlengde Rembrandtweg en het Buitenplein zijn interessante uitdagingen.

Inspraak

Op dinsdag 4 september 2012 organiseren wij een speciale informatieavond in het Stadshart. Wij ontvangen u graag in de bibliotheek tussen 17:30 uur en 19:30 uur. De bijeenkomst heeft het karakter van een inloopavond; dus er is geen plenaire presentatie en u kunt komen wanneer u dat wenst binnen de aangegeven periode.

U kunt dan nader informatie krijgen, specifieke vragen stellen en uw reactie kenbaar maken. Bent u niet in de gelegenheid om op 4 september 2012 onze informatiebijeenkomst te bezoeken, dan kunt u de conceptvisie vinden op onze website www.amstelveen.nl .

U kunt schriftelijk reageren op de concept visie tot 28 september 2012. Dat kan door het invullen van een reactieformulier tijdens de informatieavond, of via onze website www.amstelveen.nl .

Hoe verder?

Na beoordeling en verwerking van uw reacties wordt de visie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeente blijft in gesprek met de eigenaren om de visie te vertalen in concrete plannen. Te zijner tijd en indien van toepassing wordt hierover informatie verstrekt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.