Bijgewerkt: 27 mei 2020

Toename aantal jongeren dat niet wil, of kan werken

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
07-12-2010

Meer jongeren verkiezen studie boven werk

In het derde kwartaal van 2010 gaf een kwart van de bevolking van 15 tot 65 jaar aan niet 12 uur of meer per week te kunnen of willen werken – meldt het CBS. Dit zijn ruim 2,7 miljoen personen. De omvang van deze groep is de afgelopen tijd weliswaar kleiner geworden, maar het aantal jongeren dat niet wil of kan werken is juist toegenomen.

Toename aantal jongeren dat niet wil of kan werken

Het aantal personen dat aangeeft niet 12 uur of meer per week te willen of kunnen werken, is in de periode 2008-2010 bij alle leeftijdsgroepen boven 35 jaar gedaald. Het aantal 35-plussers lag in het derde kwartaal van 2010 bijna 90 duizend lager, dan twee jaar eerder. Daarentegen is het aantal 15- tot 25-jarigen dat niet kan of wil werken met bijna 80 duizend toegenomen. Ook bij de 25- tot 35-jarigen is sinds eind 2009 een geringe toename te zien.

Zowel aantal werkzame als werkloze jongeren gedaald

De werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar is in het derde kwartaal van 2010 lager dan een jaar eerder. Dit komt niet doordat er meer jongeren aan het werk zijn. Het aantal werkzame jongeren is namelijk ook lager. Het komt, doordat er meer jongeren zijn die aangeven niet te willen of kunnen werken.

Meer jongeren aan de studie

De groei van het aantal jongeren dat niet wil, of kan werken komt geheel, doordat er in het derde kwartaal van 2010 ongeveer 60 duizend jongeren meer zijn die aangeven, dat dit vanwege studie of opleiding is. Bij de 25- tot 35-jarigen is ook een toename van het aantal personen die vanwege studie niet willen, of kunnen werken. Met ongeveer 10 duizend personen is deze van een geringere omvang.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.