Bijgewerkt: 11 augustus 2020

Topsportambities van Amstelveen zijn niet gerealiseerd

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-10-2012

De oorspronkelijke topsportambities die de gemeenteraad van Amstelveen in 2007 vaststelde zijn niet gerealiseerd. De afgelopen vier jaar koos de gemeente voor een andere richting zonder, dat de raad zich hier expliciet over heeft uitgesproken. Dat blijkt uit het onderzoek “(Top)sportbeleid Amstelveen”, dat in opdracht van de Rekenkamercommissie is uitgevoerd.

De keuze om in te zetten op talentontwikkeling in relatie tot de breedtesport is door verschillende betrokkenen echter positief ontvangen. Het rapport wordt in de raadscommissie B en S besproken op 17 oktober 2012.

Het onderzoek van de Rekenkamercommissie ging in op de vraag, of het gemeentelijk topsportbeleid succesvol is. Er is onder meer onderzocht, of er in Amstelveen een hoogwaardige topsportvoorziening is gerealiseerd en of er een topsportstructuur is.

volleybal Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Beachvolleybal wedstrijd in het Stadshart van Amstelveen


Ook is gekeken, of er een verbinding is gerealiseerd tussen topsport en breedtesport, wat de bijdrage van topsport is aan de promotie van de stad en hoeveel geld al is geïnvesteerd. Het rapport concludeert, dat er noch hoogwaardige voorzieningen zijn, noch een topsportstructuur. Wel is er een structuur voor talentontwikkeling ontwikkeld die is verankerd in de breedtesport.

Het topsportbeleid, dat door de raad in 2007 was vastgesteld, blijkt in de praktijk niet te zijn uitgevoerd. De nieuwe kaders zijn nooit door de raad vastgesteld. De raad heeft zijn kaderstellende en controlerende rol ten aanzien van het (top)sportbeleid niet voldoende invulling gegeven.

Het rapport komt tot de aanbeveling om een sportbeleid te ontwikkelen, dat past bij de huidige wensen en inzichten, en dat de komende tien jaar moet leiden tot in elk geval meer sportende Amstelveners, vitale sportverenigingen, een transparant en doelmatig accommodatiebeleid en het benutten van mogelijke kansen voor topsportverenigingen. Onderdeel daarvan zou een uitvoeringsplan moeten zijn, dat als basis kan dienen voor de subsidieverlening aan SAS/STAV, dan wel de opvolger van deze stichtingen.

De rekenkamercommissie is in 2005 door de gemeenteraad ingesteld om te onderzoeken, of het gevoerde gemeentelijke beleid doeltreffend (het gestelde doel is bereikt) en doelmatig (het doel wordt bereikt met een minimum aan kosten en inspanningen) wordt uitgevoerd. Elk jaar maakt de rekenkamercommissie een jaarplan, waarin wordt aangegeven welke onderzoeken in dat jaar worden uitgevoerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.