Bijgewerkt: 20 januari 2021

Twee leegstaande woningen op het Amsteleiland zijn gekraakt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-07-2015

Wethouder Raat (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën


Afgelopen vrijdag (17 juli 2015) zijn twee leegstaande woningen op het Amsteleiland gekraakt door kraakbeweging www.krakengaatdoor.nl . Het eiland is particulier terrein. Vanuit openbare orde en veiligheid is er geen probleem. Het is een privaatrechtelijke aangelegenheid. Het is aan de eigenaar om te bepalen op welke wijze hij dit gaat oplossen.

In het Parool van gisteren werd gesuggereerd, dat er problemen zouden zijn tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Het leek mij goed om de juiste contextweer te geven. Al vanaf 2000 zijn verschillende ontwikkelaars bezig geweest met de herontwikkeling van het eiland. In 2007 heeft de gemeenteraad de kaders voor herontwikkeling naar woningbouw op dit eiland vastgesteld in een Nota van Uitgangspunten. In 2011 heeft de gemeente afspraken gemaakt met de huidige eigenaar.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Hierin is ook het kostenverhaal geregeld. Tijdens de ruimtelijke procedure was er discussie over het blauwe huisje en weerstand van de huurders. Het blauwe huisje had de status gemeentelijk monument. De waarde van de monumentenstatus is later herzien en de status is ingetrokken. Daarmee kon het blauwe huisje worden gesloopt. Dit is nodig om de bodem te kunnen saneren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

De ruïnes van de scheepswerf 'De Amstel' op het Amsteleiland worden verzameld en afgevoerd op 2 november 2009


Met de ontwikkelaar is afgesproken, dat er een nieuw blauwhuisje in het plan wordt opgenomen. Dit is vastgelegd in een allonge op de anterieure overeenkomst. Het bestemmingsplan is in februari 2014 onherroepelijk geworden. Vanaf dat moment kon de ontwikkelaar een aanvraag omgevingsvergunning indienen. In de overeenkomst is vastgelegd, dat de ontwikkelaar binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan een aanvraag omgevingsvergunning indient. Deze termijn is inmiddels verlopen. De ontwikkelaar is al tijden niet bereikbaar, reageert niet op telefoontjes en mails met vragen over de stand van zaken. Gezien de recente ontwikkelingen probeert de gemeente wederom in contact te komen met de ontwikkelaar en het project weer in beweging te krijgen.

Met vriendelijke groeten,

Herbert Raat, wethouder FinanciënAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.