Bijgewerkt: 11 juli 2020

UWV WERKbedrijf behoudt 30 regiovestigingen

Nieuws -> Informatief

Bron: UWV WERKbedrijf
26-05-2011

UWV WERKbedrijf zal zich tot eind 2014 concentreren op 30 Werkpleinen en blijft aanwezig op één Werkplein per arbeidsmarktregio. De maatregelen zijn nodig, vanwege de kabinetsbezuinigingen op de arbeidsbemiddelingsrol voor WW-gerechtigden. De komende jaren zal e-dienstverlening een prominente rol krijgen in de begeleiding van werkzoekenden.

De operatie wordt in twee tranches uitgevoerd. In de periode 2012-2013 zal UWV WERKbedrijf 31 Werkpleinen verlaten. Het gaat om over het algemeen kleinere vestigingen die geen regiovestiging kunnen worden vanwege grootte, aantal vierkante meters kantoorruimte en/of aflopende huurovereenkomsten.

Vanaf medio 2013 tot eind 2014 zal het WERKbedrijf zich naar verwachting uit nog eens 37 Werkpleinen terugtrekken. UWV voert over deze laatste tranche overleg met de VNG om tot een definitieve keuze van de arbeidsmarktregio’s en de bijbehorende regiovestigingen te komen.

De samenwerking tussen UWV en gemeente blijft van groot belang voor een goed georganiseerde arbeidsmarkt. Het zorgt voor een landelijke verbinding tussen de dertig arbeidsmarktregio’s die UWV overziet en de lokale arbeidsmarkt waar gemeenten actief zijn. UWV WERKbedrijf wil in 2015 in afgeslankte vorm een betekenisvolle dienstverlener blijven voor werkgevers en werkzoekenden en een samenwerkingspartner voor gemeenten.

Ook is UWV de partij die zorgt voor een transparante arbeidsmarkt, onder andere door landelijke en regionale cijfers te leveren over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Deze gegevens zijn van belang om een match te kunnen maken tussen werkgevers en werkzoekenden.

E-dienstverlening

Een groot deel van de klanten met een WW-uitkering zal steeds vaker online ondersteund worden bij het zoeken en vinden van werk. UWV zal de huidige e-dienstverlening (o.a. werkm@p en automatische matching) doorontwikkelen tot volwaardige dienstverlening.

Voor een kleine groep minder kansrijke werkzoekenden, waaronder ouderen en mensen met een arbeidshandicap, zal het persoonlijke (face-to-face) contact blijven bestaan. Deze intensieve dienstverlening, maar ook speeddates, cursussen en netwerkbijeenkomsten, zal vanuit de 30 regiovestigingen uitgevoerd worden.

Personeel verhuist mee

De bezuinigingen leiden tot een forse krimp van het personeelsbestand van UWV. De medewerkers van UWV WERKbedrijf die overblijven, verhuizen mee naar de 30 Werkpleinen. De operatie is een voorgenomen besluit waar de medezeggenschap bij betrokken zal worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.