Bijgewerkt: 24 januari 2021

Uitbetaling AOW vanaf verjaardag

Nieuws -> Overheid

Bron: Rijksoverheid
20-10-2011

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de AOW in te laten gaan vanaf de dag waarop iemand 65 wordt.

Nu nog begint de AOW op de eerste dag van de maand, waarin iemand 65 wordt. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, gaat de maatregel in op 1 april 2012 en niet al op 1 januari 2012, zoals in het oorspronkelijke wetsvoorstel de bedoeling was. De al in het regeerakkoord afgesproken maatregel levert een besparing van €60 miljoen per jaar op.

AOW?

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen.

Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AOW is één van de zogenoemde volksverzekeringen. De betaling van de AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank, de inning van de premies door de Belastingdienst bij de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen.

De AOW is in 1957 geïntroduceerd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid J. G. Suurhoff. De AOW is de opvolger van de door Willem Drees als minister van Sociale Zaken in 1947 ingevoerde Noodwet Ouderdomsvoorziening, die uitdrukkelijk als tijdelijk bedoeld was.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.