Bijgewerkt: 27 januari 2021

Uitbouw winkels aan het Stadsplein 90-95 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
29-10-2020

Een stuk grond aan Stadsplein 90-95 mag aan het openbaar verkeer worden onttrokken. Over dit voorstel aan de raad besloot het Amstelveense college van B en W op 27 oktober 2020. Hierdoor is het mogelijk de gevel uit te bouwen en de daar gevestigde winkelpanden te vergroten. Hiervoor moet de eigenaar met Oranjeveste BV nog een omgevingsvergunning aanvragen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeentearchief Amstelveen - 2014)

Het postkantoor op het Plein 1960, het latere Stadsplein Amstelveen in 1964. Postkantoren BV maakte in augustus 2011 bekend dat alle 250 postkantoren in Nederland in oktober worden gesloten. Ook van Amstelveen werd het kantoor gesloten


Op 28 april 2020 is in de vergadering van B en W besloten tot het aangaan van een koopovereenkomst met Oranjeveste BV. Dit bedrijf is eigenaar van het pand 'Townhouse' aan Stadsplein 90-95. In dit pand, op de plek van het voormalig postkantoor, is momenteel onder andere de herenmode winkel van Meyer & Meyer gevestigd. De verkoop van een strook gemeentelijke grond voor dit pand maakt het mogelijk het pand uit te breiden en een aantrekkelijke gevel te creëren met vergrote winkelunits.Stadsplein 90-95 bevindt zich aan de zuidzijde van het Stadsplein en grenst aan een entree naar het Binnenhof. Het plan om de gevels uit te bouwen past binnen de eerder door de gemeenteraad vastgestelde Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart. Hierin staat dat er bij deze locatie, ook wel Townhouse genoemd, de mogelijkheid wordt gegeven om een meer uitnodigende entree te maken.

De grond wordt pas aan de openbaarheid onttrokken, wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is en wanneer de Vereniging van Eigenaars Townhouse heeft ingestemd met de uitbreidingsplannen. Over de inhoud van deze plannen is pas meer duidelijk zodra de eigenaar een omgevingsvergunning aanvraagt. De omgevingsvergunning wordt ter inzage gelegd.

Voorstel in gemeenteraad. Dit voorstel wordt door de gemeenteraad behandeld. De agendacommissie zal daarvoor binnenkort de planning bespreken. Vooralsnog zijn hier de commissie RWN van 3 december 2020 en de Raadsvergadering van 16 december 2020 voor gereserveerd.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.