Bijgewerkt: 21 januari 2021

Uitnodiging informatieavond verbreding rijksweg A9

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen / Rijkswaterstaat
22-09-2013

Met de datum van 20 september 2013 kregen buurtbewoners rond de rijksweg A9 onderstaande brief in hun brievenbus, ondertekend door Jan van Zanen, burgemeester van Amstelveen:

'Geachte heer/mevrouw,

Wij sturen u deze brief, omdat u eigenaar bent van een pand, of vastgoedobject in de directe buurt van de A9. Alweer enige jaren geleden bent u door ons geïnformeerd over het feit, dat het Rijk de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere gaat verbreden. Zo ook de A9 die door onze gemeente loopt. De werkzaamheden voor deze verbreding zullen tussen 2019 en 2023 plaatsvinden.

Bij de aanleg, of verbreding van een snelweg is de Rijksoverheid wettelijk verplicht om de hinder voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Dit gebeurt vaak met het aanleggen van basisvoorzieningen, zoals metershoge geluidschermen. Gemeente Amstelveen wil, dat de verbrede snelweg straks op zo'n manier door de stad loopt, dat het een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie qua bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, geluidshinder en gezondheid. Daarom zijn we in onderhandeling gegaan met het Rijk om de basisvoorzieningen aan te vullen.

In 2007 kwam het gemeentebestuur met het Rijk tot een overeenkomst, waarbij gemeente Amstelveen minstens € 100 miljoen zou bijdragen, het 'Tunnelplan,' waarbij de snelweg in een tunnel zou komen te liggen. Dit enorme bedrag zou Amstelveen moeten verdienen uit de verkoop van grond voor de bouw van woningen en kantoren langs de A9.

SAA Amstelveen
(Bron Rijkswaterstaat - 2011)

De kaart van Rijkswaterstaat uit 2011 met de tunnel in Amstelveen (met rode pijl aangegeven)


Toen de vastgoed- en financiële crisis ontstond, werd al snel duidelijk, dat Amstelveen deze grond-opbrengst nooit zou kunnen realiseren en de bijdrage ook niet uit eigen middelen zou kunnen betalen. Dit zou ten koste gaan van investeringen in belangrijke voorzieningen in de stad, zoals scholen, armoedebeleid maar ook sportvelden en cultuur.

Het college besloot begin 2011 de veel te dure en risicovolle overeenkomst met het Rijk open te breken en opnieuw de onderhandelingen te starten. De gesprekken met het ministerie en Rijkswaterstaat vonden afgelopen periode onder strikte geheimhouding plaats, opgedragen door de minister.

De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond. De minister heeft akkoord gegeven op een nieuwe overeenkomst, waarin afspraken zijn gemaakt over hoe de verbrede A9 straks door Amstelveen loopt. Volgende week wordt dit akkoord openbaar gemaakt. Direct daarna willen wij u als bewoner in de buurt van de A9, en de overige inwoners van Amstelveen, zo snel mogelijk informeren over de inhoud van de overeenkomst. Zodra het akkoord openbaar wordt ontvangt u van ons een brief met daarin uitleg van de plannen. We verwachten dat dit rond 24 september zal zijn.

Graag nodigen we u alvast uit voor een inloopavond op woensdag 2 oktober 2013 in het Congrescentrum (Sandbergplein 24, ingang naast de Bijenkorf). U kunt tussen 18.30 tot 21.00 uur binnenlopen om uzelf op de hoogte te stellen van de plannen, of vragen te stellen.

Wij hopen u te zien tijdens de inloopavond!

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

de loco secretaris, Drs. H.A. Köhler, l.s. de burgemeester, mr. J.H.C. van Zanen'


A9/A10/A1/A6 Schiphol - Amsterdam – Almere

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de (drukke) snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Hierdoor blijft de regio bereikbaar. Tegelijkertijd verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid langs de snelwegen met onder meer nieuwe en hogere geluidsschermen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart op de A10-Oost en de A1 Diemen. De eerste van de 5 projecten.

63 kilometer wegverbreding

Om de files te verminderen is een grote capaciteitsuitbreiding nodig. Daarom verbreedt Rijkswaterstaat over 63 kilometer de weg. Dit betekent: • extra rijstroken

 • een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal

 • een brede Hollandse Brug

 • de renovatie van 5 grote knooppunten

 • de aanpassing van circa 100 viaducten.


Leefbaarheid, natuur, water en fietspaden

Tegelijk met de wegverbreding verbetert Rijkswaterstaat de leefbaarheid door de aanleg van: • een tunnel

 • een aquaduct

 • geluidsreducerend asfalt

 • 33 kilometer geluidsschermen.


Daarnaast hoort bij de weguitbreiding een samenhangend pakket van investeringen in natuur, water en fietspaden.

Eerste deel van project A10-Oost/A1 Diemen

Op maandag 2 september 2013 is het eerste deel van project A10-Oost/A1 Diemen gereed. Daarmee is er een extra rijstrook beschikbaar voor het verkeer tussen de knooppunten Amstel en Watergraafsmeer in de richting Zaanstad/Amersfoort. Ook starten de werkzaamheden aan de A1/A6 tussen Diemen en Almere Havendreef. De A1/A6 is na A10-Oost/A1 Diemen het tweede project van de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA).

De A9 Amstelveen, inclusief knooppunt Holendrecht, wat gaat er gebeuren? • (18) uitbreiding van 2x3 naar 2x4 rijstroken;

 • (19) aanleg van een wisselstrook vanaf de brug over de Bullewijk tot knooppunt Holendrecht richting Almere;

 • (20) aanleg van een tunnel tussen de Dorpsstraat en het Amstelplein;

 • (21) vervanging van de huidige aansluiting Amstelveen door een nieuwe toe- en afrit aan de westkant van de tunnel voor verkeer tussen knooppunt Badhoevedorp en de Keizer Karelweg. Ook komt er een nieuwe toe- en afrit voor verkeer tussen knooppunt Holendrecht en de Keizer Karelweg via de verlegde Burg. Rijnderslaan /verlegde Keerpuntweg en Meander naar de huidige aansluiting op het Amstelplein;

 • aanleg vluchtstrook voor de Zuidtangent langs beide kanten van de A9 vanaf de aansluiting Aalsmeer tot aan de Keizer Karelweg. Zo kunnen bussen een eventuele file voorbij rijden.


(Bron Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.