Bijgewerkt: 28 januari 2021

Uitslag van de aanbesteding hulp bij het huishouden in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-11-2015

Herbert Raat, VVD wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


Geachte leden van de gemeenteraad,

In de brief aan de gemeenteraad van 10 november 2015 heb ik aangekondigd, dat de inwoners met hulp bij het huishouden een brief zouden ontvangen, zodra de uitkomst van de aanbesteding definitief is. Afgelopen maandag was de laatste dag dat inschrijvers een procedure konden starten tegen de voorlopige uitslag van de aanbesteding. Er zijn geen procedures gestart.

De definitieve uitslag van de aanbesteding is:

Perceel 1: Axxicom

Bijbehorende wijken: Randwijck, Patrimonium, Elsrijk-West, Elsrijk-Oost, Stadshart en Uilenstede en Kronenburg

Perceel 2: TZorg

Bijbehorende wijken: Kostverloren, Bankras, Buitengebied-Noord, Oude dorp/Bovenkerk dorp, Amsterdamse Bos en Keizer Karelpark-West

Perceel 3: Brentano

Bijbehorende wijken: Keizer Karelpark Oost en Groenelaan

Perceel 4: Flexicura

Bijbehorende wijken: Waardhuizen, Middenhoven, Bovenkerk en Legmeer, Westwijk-Oost, Westwijk-West en Buitengebied-Zuid

Aan de inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen is inmiddels een brief gestuurd over de uitslag van de aanbesteding. De brief vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groet,

Herbert Raat Wethouder Zorg


Bijlage: Brief inwoners uitslag hulp bij het huishouden

Geachte heer/mevrouw,

Volgens onze gegevens ontvangt u op dit moment van de gemeente hulp bij het huishouden. Op 17 augustus 2015 hebben wij u geïnformeerd over de nieuwe inkoop van hulp bij het huishouden. Zoals aangekondigd is, Amstelveen hierbij in wijken verdeeld. Hieronder vindt u informatie over welke aanbieder vanaf volgend jaar in uw wijk is gecontracteerd en wat dit voor u betekent.

Geen gevolgen voor uw indicatie

U blijft hulp bij het huishouden ontvangen volgens uw huidige indicatie. Dit verandert dus niet.

Behoud eigen hulp

In de contracten met de nieuwe aanbieders is opgenomen, dat zij ervoor zorgen, dat u uw eigen hulp kunt behouden. Uw nieuwe aanbieder zal hierover afspraken maken met uw huidige aanbieder en uw huidige hulp. Mocht dit niet lukken, omdat uw huidige hulp bij- voorbeeld niet voor een andere werkgever wil werken, dan zorgt uw nieuwe aanbieder ervoor, dat u een andere gekwalificeerde huishoudelijk hulp krijgt.

Wat betekent dit voor u?

De gecontracteerde zorgaanbieder in uw wijk is <Axxicom/Brentano/Flexicura/Tzorg>. Mocht u liever uw hulp bij het huishouden van een andere gecontracteerde aanbieder ontvangen, dan is dat mogelijk.

De andere gecontracteerde zorgaanbieders zijn <Axxicom/Brentano/Flexicura/Tzorg>.

Hulp van <Axxicom/Brentano/Flexicura/Tzorg>?

Als u de huishoudelijke hulp van <Axxicom/Brentano/Flexicura/Tzorg> wilt ontvangen, hoeft u het retourformulier niet terug te sturen. Als wij na 30 november 2015 geen bericht van u hebben ontvangen gaan wij ervan uit, dat u de hulp bij het huishouden van

<Axxicom/Brentano/Flexicura/Tzorg>wilt ontvangen.

<Axxicom/Brentano/Flexicura/Tzorg> neemt na 30 november contact met u op over de uitvoering van de hulp bij het huishouden.

Hulp van andere gecontracteerde aanbieder?

Indien u een van de andere gecontracteerde zorgaanbieders wilt, vragen wij u om zo snel mogelijk (uiterlijk 30 november 2015) bijgevoegd retourformulier in te vullen en op te sturen. Hierop kunt u aangeven naar welke zorgaanbieder (<Axxicom/Brentano/Flexicura/Tzorg>) u wilt overstappen. U kunt het retourformulier opsturen naar het antwoordnummer van de gemeente, een postzegel is niet nodig.

Indien u voor een andere zorgaanbieder kiest, geven wij uw gegevens door aan deze zorgaanbieder. Zij nemen vervolgens na 30 november contact met u op om afspraken te maken over de uitvoering van de hulp bij het huishouden.

Geen hulp meer?

Op bijgaand retourformulier kunt u aangeven als u geen hulp bij het huishouden meer heeft, of deze niet meer nodig heeft. U kunt het retourformulier opsturen naar het antwoordnummer van de gemeente, een postzegel is niet nodig.

Heeft u nog vragen?

Indien u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met het Amstelveenloket op telefoonnummer (020) 540 49 11. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Antwoordnummer 103, 1180 WB Amstelveen

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen

Herbert Raat Wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.