Bijgewerkt: 28 mei 2020

Uitvaarten voor mensen met kleinere beurs op Zorgvlied

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
16-07-2012

Het college van B en W van Amstelveen stemt in met het voorstel om particuliere graven op Zorgvlied ook voor een periode van 10 jaar aan te bieden. Na deze periode blijft de mogelijkheid aanwezig tot verlenging.

Door de recessie hebben meer mensen moeite de kosten voor een uitvaart te betalen, zo constateren diverse partijen in de uitvaartbranche. Een particulier graf moest altijd in één keer voor een periode van twintig jaar worden afgekocht. Door het aanbieden van een grafperiode van 10 jaar stelt Zorgvlied nabestaanden in de gelegenheid de kosten te spreiden.

Zorgvlied Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Begrafenis demo op Zorgvlied tijdens de officiële opening van 't Lalibellum op 20 juni 2012


Huurgraven met allure

Zorgvlied biedt meer mogelijkheden om de kosten van een uitvaart beheersbaar te houden. Recent is Zorgvlied gestart met de bouw van een kleine opbaarruimte, waarmee de kosten van het afscheid als het rouwvervoer kunnen worden beperkt. Met de ingebruikname van het ’t Lalibellum afgelopen maand kunnen nabestaanden kiezen voor een algemeen graf met de allure van een koopgraf. Tegen beduidend lagere kosten.

Gratis as verstrooien

Volgend jaar begint Zorgvlied naar verwachting met de bouw van een crematiefaciliteit. Hierop vooruitlopend biedt de begraafplaats inwoners van Amstelveen en stadsdeel Zuid dit jaar aan kosteloos as te verstrooien.

Wethouder Jan-Willem Groot (CDA) portefeuillehouder Zorgvlied: “Ik juich deze ontwikkelingen toe. Met deze mogelijkheden kan, ook in deze tijd, iedereen zich een graf op Zorgvlied veroorloven. En dat is nou juist precies, wat de begraafplaats beoogt!”.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.