Bijgewerkt: 27 januari 2021

Update procedures bunker aan de Wolfert van Borsselenweg november 2018

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-11-2018

Herbert Raat (VVD) wethouder Cultuur informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de juridische procedures aangaande de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg 117:

'Geachte raad,

Tijdens de vorige raadsperiode hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de juridische procedures inzake de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg. Vandaag heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen de aanwijzing tot monument. Een natuurlijk moment om u over deze en de overige procedures bij te praten.

Aanwijzing tot monument (lopende). Mevrouw Nakad-Weststrate, de heer Boorsma en de heer Van Bakels (hierna: omwonenden), Vereniging Sloop de Bunker (hierna: de Vereniging) en Federatief Joods Nederland (hierna: FJN) hebben bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing tot monument van de bunker. De bezwaarschriften zijn op 31 augustus 2016 door het college niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze beslissing zijn de omwonenden, de Vereniging en FJN op 26 september 2016 bij de rechtbank Amsterdam in beroep gegaan.

Foto Amstelveen
(Bron Stelling van Amsterdam/Amstelveenweb - 2017)

Tekening van de oorlogsbunker uit 1949, overgenomen van registratietekening Nieuwer-Amstel nr. 6 (object 75) van het Bureau Registratie Verdedigingswerken (BRV-archief) CAD-MvD in Rijswijk


Op 12 september 2017 is het beroep behandeld door de rechtbank Amsterdam. Bij uitspraak van 18 november 2017 heeft de rechtbank bepaald dat het beroep van de omwonenden ongegrond is. Het beroep van FJN en de Vereniging is gegrond, maar de rechtsgevolgen van de beslissing op bezwaar blijven in stand. Conclusie: zowel de omwonenden, de Vereniging als FJN zijn volgens de rechtbank Amsterdam geen belanghebbende bij de aanwijzing tot monument.

Tegen deze uitspraak hebben de omwonenden, de Vereniging en FJN bij de Afdeling hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep is op 4 september jl. door de Afdeling behandeld. Vandaag ontvingen wij de uitspraak van de Afdeling waarin het hoger beroep van de omwonenden en FJN ongegrond is verklaard, maar dat van de Vereniging gegrond. Volgens de Afdeling is de Vereniging ten onrechte niet als belanghebbende bij de aanwijzing aangemerkt, omdat het doel c.q. belang van de Vereniging, namelijk het laten slopen van de bunker, door de aanwijzing lastiger wordt en dus rechtstreeks hierdoor wordt geraakt. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat de bezwaren van de Vereniging (alsnog) inhoudelijk moeten worden beoordeeld.

Waterwetvergunning (afgerond). Op 15 maart 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (DB AGV) een waterwetvergunning afgegeven voor de graafwerkzaamheden in het kader van de restauratie van de bunker. Hiertegen hebben de Vereniging, de heer Bakels, mevrouw Van Dijk, de heer Boorsma, mevrouw Boorsma-Van den Berg en mevrouw Nakad-Weststrate bezwaar ingediend. Op 10 juli 2017 heeft de bezwaarschriftencommissie geadviseerd om de bezwaren gegrond te verklaren en de motivering van het besluit van 15 maart 2017 aan te passen. Volgens de commissie had het DB AGV beter moeten motiveren waarom zij geen aanleiding zag tot het opvragen van een grondonderzoek en grondmechanische berekeningen. In navolging van dit advies heeft het DB AGV op 12 juli 2017 besloten de bezwaren gegrond te verklaren, de waterwetvergunning van 15 maart 2017 in stand te laten onder aanvulling van de motivering waarom er geen grondonderzoek en grondmechanische berekeningen zijn opgevraagd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Toen de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog in 1942 beslag legden op de Pauluskerk, werd de kerktoren gesloopt, zodat de toren niet kon dienen als herkenningsbaken voor vijandelijke vliegtuigen. Toch bleef de angst voor een bombardement bestaan. Daarom kapten ze in 1943 bomen in het parkje aan de Wolfert van Borsselenweg, tegenover de Pauluskerk en bouwden een kleine bunker op de dijk. Dit werd een slaapplaats voor de bemanning van het meteo-station die aan de andere kant van de dijk werkte. Hun taak was om elke ochtend via weerballonnen de weersomstandigheden voor Schiphol te bepalen. Op de foto de bunker in juli 2016


Voorlopig getuigenverhoor (afgerond). Op 13 september 2016 dienden de Vereniging, de heer en mevrouw Nakad en de heer en mevrouw Boorsma een verzoekschrift in voor een voorlopig getuigenverhoor voor 11 personen bij de rechtbank Amsterdam. De hoorzitting vond 21 maart 2017 plaats en op 9 juni 2017 heeft de rechtbank het verzoek afgewezen. Volgens de rechtbank zou het toewijzen van het verzoek louter leiden tot een 'fishing expedition', waarvoor het voorlopig getuigenverhoor niet is bedoeld. De rechtbank oordeelde dat het verzoek een groot aantal vragen betreft met een open en ruim karakter, waarbij bovendien het belang van sommige vragen voor de vermeende vordering niet duidelijk is. De opgeworpen vragen versterken dus het beeld dat er slechts sprake is van een zoektocht naar mogelijke verwijten.

Omgevingsvergunning (lopende). Op 23 mei 2017 heeft het college een omgevingsvergunning afgegeven voor de restauratie van de bunker en het gebruik als educatieve invulling. Hiertegen hebben de Vereniging, de heer en mevrouw Bakels, mevrouw Henriette Nakad-Weststrate en de heer Boorsma op 4 juli 2017 bezwaar ingediend. Op 16 oktober 2017 is het bezwaar door de commissie voor de bezwaarschriften behandeld. Bij beslissing op bezwaar d.d. 2 februari jl. heeft het college overeenkomstig het advies van de commissie voor de bezwaarschriften de bezwaren ongegrond verklaard. Op 13 maart jl. hebben de Vereniging, de heer en mevrouw Boorsma, de heer en mevrouw Nakad, de heer en mevrouw Bakels beroep ingesteld tegen deze beslissing op bezwaar. De rechtbank behandelt het beroep op dinsdag 15 januari 2019 om 9:00 uur. Zoals wij al hebben aangegeven komt er over de educatieve invulling nog een voorstel richting uw raad. Dit voorstel komt echter pas als de juridische procedures zijn afgerond.

Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris Bert Winthorst, de burgemeester, Bas Eenhoorn


Update 20 november 2018 22 uur 30

Hoger beroep tegen het College van Burgemeester en Wethouders van Amstelveen. De Raad van State heeft op 14 november 2018 de Vereniging Sloop de Bunker in het gelijk gesteld. De vereniging mag meepraten over de vraag of de nazi-bunker terecht een monumentenstatus heeft verkregen. Dit besluit komt bijna 2 1/2 jaar nadat de monumentenstatus is verleend, en nadat de gemeente meer dan EUR 43.000 publiek geld aan advocaatkosten heeft uitgegeven (and still counting), om maar niet te willen praten met de inwoners. En dit alles vanwege het plan van een fotograaf uit 2015. Lees hier (pdf 2 pagina’s) meer over het ontstaan van de Nazi-bunker aan de Wolfert van Borsselenweg. Lees hier de hele uitspraak van de Raad van State d.d. 14 november 2018.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.