Bijgewerkt: 26 januari 2021

Van afval naar grondstof in Rotterdam

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-09-2016

Dinsdag 20 september 2016 hebben Amstelveense en Aalsmeerse gemeenteraadsleden de afval sorteerinstallatie van SUEZ Rotterdam bekeken. SUEZ sorteert plastic verpakkingsmateriaal, metalen (blik) en drankkartons (PMD) van maar liefst 205 gemeenten en biedt deze voor hergebruik aan. Beide gemeenten werken aan een nieuwe visie op huishoudelijke grondstoffen die bij inwoners worden ingezameld. Vooruitlopend daarop kregen de raadsleden uitleg over de machinale verwerking van PMD. Plastic verpakkingsmateriaal kan bijvoorbeeld tot op het kleinste snippertje plastic worden gesorteerd. De meeste verpakkingen kunnen in toenemende mate worden hergebruikt. Zo kan verpakkingsafval opnieuw als grondstof dienen voor nieuwe producten. Tip van SUEZ: bied verpakkingsafval zo leeg mogelijk aan.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveenweb.com - 2016)

Gemeenteraadsleden van Amstelveen en Aalsmeer bezochten SUEZ Rotterdam, waar ze de sorteerinstallatie van het verpakkingsafval bekijken
SUEZ Nederland

De voormalige naam SITA stond oorspronkelijk voor Société Industrielle des Transport Automobiles. Oftewel, de eerste gemotoriseerde huisvuilwagens in de geschiedenis. Een ontwikkeling die rond 1919 ontstond in de grote steden in Frankrijk. En voortkwam uit meer behoefte aan hygiëne en snellere afvalverwijdering. Inmiddels doet SUEZ veel meer dan dat.

Bedrijfsactiviteiten van SUEZ in Nederland… SUEZ -anno nu- is in Nederland specialist op het gebied van:

-inzameling, transport en verwerking van regulier (bedrijfs)afval
-gescheiden 'monostromen': glas, hout, metaal, plastic, folie, papier
-diffuse stromen: restafval, algemeen bedrijfsafval en huisvuil
-inzameling, transport en verwerking van speciale afvalsoorten
-gevaarlijk afval
-betrouwbare documenten en dossiers (DataZeker)
-afval uit de medische sector
-bouw- en sloopafval
-onderhoud en beheer van rioleringen en vetputten
-bodemsaneringAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.