Bijgewerkt: 20 augustus 2019

Vanaf 2016 voor AOW'ers is makkelijker om door te werken

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
29-09-2015

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel doorwerken na AOW. Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW’ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen, of bij een andere werkgever. Op dit moment zijn AOW’ers die willen doorwerken vaak aangewezen op werk via een uitzendbureau, of als zzp’er. De Eerste Kamer heeft op 29 september 2015 ingestemd met een wetsvoorstel hierover van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister van der Steur van Veiligheid en Justitie en minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Lodewijk Asscher, (PvdA) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, viceminister-president


Het wordt daarbij voor werkgevers aantrekkelijker om AOW’ers langer in dienst te houden, zodat langer gebruik kan worden gemaakt van hun kennis en ervaring. Zo wordt bijvoorbeeld de opzegtermijn van hun contract één maand en wordt de loondoorbetaling bij ziekte teruggebracht naar 13 weken in plaats van twee jaar, ook omdat AOW’ers geen recht hebben op WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Werkgevers vinden de loondoorbetaling bij ziekte nu vaak nog een belangrijke belemmering om gepensioneerden in dienst te houden, of aan te nemen. In 2018 worden de nieuwe maatregelen geëvalueerd. Dan wordt bepaald, of de loondoorbetaling bij ziekte tot zes weken wordt teruggebracht.

Om verdringing van niet AOW-gerechtigden te voorkomen worden ook werkgevers in de publieke sector verplicht doorwerkende AOW’ers als eerste te ontslaan bij een reorganisatie. Die regel geldt al voor de private sector. Ook is een werkgever niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal werkuren uit te breiden. Zo wordt voorkomen, dat dit ten koste gaat van andere werknemers. Verder krijgen AOW’ers, net als andere werknemers, recht op ten minste het minimumloon. Dat recht hebben ze nu nog niet. Als er een cao van toepassing is, moet een AOW’er uiteraard hetzelfde cao-loon ontvangen als andere werknemers die hetzelfde werk doen.

In de Wet werk en zekerheid is al geregeld, dat een werkgever het contract bij het bereiken van de AOW-leeftijd zonder tussenkomst van UWV, of rechter kan opzeggen. Ook hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden. Wanneer een AOW’er daarna in vaste dienst wordt genomen gelden wel weer de gewone ontslagregels. Behalve, dat er ook dan geen transitievergoeding betaald hoeft te worden bij ontslag.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.