Bijgewerkt: 19 september 2020

Veel ouderen zijn slecht voorbereid op zelfstandig wonen

Nieuws -> Informatief

Bron: Zilver Wonen
04-03-2016

Ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis wonen, maar zijn zich niet goed bewust van de maatregelen die ze daarvoor bijtijds moeten nemen. Ruim 71% van de 60 tot 80-jarigen is niet bezig met het aanpassen van de eigen woning, zo blijkt uit onderzoek* van zilverwonen.nl Zelfs van de 70- en 75-plussers doet ruim 60% niets. Dit terwijl zij zelf het zelfstandig kunnen blijven wonen, na een goede gezondheid, als meest belangrijk voor hun welzijn in de toekomst zien.

De redenen, waarom ze daar (nog) niet mee bezig zijn: te vroeg (37%), geen prioriteit (37%) en onwetendheid (9%). “Mensen komen vaak te laat in actie. Wacht niet tot je lelijk valt, of plots minder mobiel bent, maar denk tijdig over je toekomst na, zodat je veel veiliger kunt wonen én vaak nog comfortabeler ook”, zegt Coen Staal, secretaris van de stichting Zilver Wonen Weken – een initiatief van o.a. SecuCare, ANBO en Somfy, dat ondersteund wordt door de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS.

Knop moet om. Alhoewel zo’n 80% van de 60-plussers aangeeft nog volledig mobiel te zijn, moeten mensen nu al iets doen om straks niet in de problemen te komen, vindt Staal. Zo’n 40% van de mensen verwacht ook, dat er aanpassingen aan het huis nodig zullen zijn. En ruim de helft maakt zich zorgen over hun woonsituatie (53%). Staal: “Maar ze komen niet in beweging. Dat je nu nog kunt nadenken over toekomst #1 - www.zilverwonen.nl gaan en staan waar je wilt, is over een paar jaar misschien niet vanzelfsprekend meer. En je kunt niet verwachten, dat de overheid, of je naaste het tegen die tijd wel even voor je regelt. Er moet bij mensen echt een knop om. Ze moeten zelf in actie komen om hun huis toekomstbestendig te maken.”“Bij verminderde mobiliteit zijn al snel aanpassingen nodig zoals drempel­verlagers, handgrepen op het toilet en misschien zelfs wel een traplift. Maar denk ook aan een minder gladde badkamervloer, of domotica. Of haal typische struikelblokken, zoals kleedjes in de gang en slaapkamer weg. Dat maakt, dat je nu al geniet van een comfortabeler en veiliger woning”, aldus Staal. “Naast aanpassen zijn ook verbouwen, of verhuizen uitstekende opties. Op zilverwonen.nl word je geholpen hierover na te denken en praktische stappen te zetten.” De site geeft informatie over producten en mogelijkheden om beter gebruik te maken van bestaande ruimtes in de eigen, of nieuwe woning.

Struisvogel of levensgenieter. Zilverwonen.nl heeft tevens onderzocht hoe 60-plussers zichzelf zien als het gaat om maatregelen die ze (willen) nemen om in de toekomst langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De ondervraagden zijn vervolgens ingedeeld in categorieën als Struisvogel, Onzekere, Realist en Levensgenieter. Opvallend is, dat zelfs van de mensen met de meest proactieve levensinstelling (de Realisten) nog steeds ruim meer dan de helft (55%) in de praktijk géén concrete actie onderneemt.

Bijna 3 op de 10 van de groep Nederlanders in deze leeftijdscategorie herkent zich in de beschrijving van de “Struisvogel” (28%); ze zeggen, dat ze erover moeten nadenken, maar maken zich niet druk omdat ze het toch niet in de hand hebben. Ze zien het allemaal wel. Van de Struisvogels onderneemt maar liefst 84% geen enkele actie om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Een vijfde valt onder de noemer “Onzekere” (19%); zij zegt niet al te ver vooruit te denken, vol twijfels te zitten en niet veel af te weten van moderne dingen als smartphones. Ze denken niet echt na over de toekomst, omdat hen dit angst aanjaagt, omdat ze niet weten, waar ze moeten beginnen, of omdat ze ervan uitgaan, dat anderen dergelijke zaken wel voor hen zullen regelen. Deze Onzekeren nemen in 82% van de gevallen geen enkele concrete actie. De andere twee groepen staan anders in het leven, maar hebben desondanks in de praktijk ook nog niets geregeld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een aangepast badkamer kan de onafhankelijkheid van oudere mensen met een beperking vergroten, zoals een ergonomisch hendel plaatsen op de kranen in plaats van de nostalgische draaiknoppen op de wastafel


Ongeveer een derde, herkent zichzelf het meest in de beschrijving van de “Realist” (32%); zij zeggen alles zelf te regelen, dingen goed uit te zoeken en ook meteen in orde te maken. De koe bij de horens te vatten. Voor de toekomst hebben ze normaal gesproken al best wat overdacht en georganiseerd, zo geven ze aan. Toch heeft slechts 45% van deze groep nagedacht of actie ondernomen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Ruim een vijfde ziet zichzelf meer als “Levensgenieter” (22%); ze leven maar één keer en plukken de dag. Ook in de toekomst willen ze het allerbeste voor zichzelf en hun partner. Ze zeggen daar al vaak over na te denken en daar dan zaken voor te regelen. Bijna 70% van deze 60-plussers heeft geen concrete actie ondernomen.

* Onderzoek in opdracht van www.zilverwonen.nl  onder 1207 zelfstandig wonende Nederlanders in de leeftijd van 55 t/m 80 jaar.

Over Stichting Zilver Wonen Weken (ZWW). Mensen willen graag zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis wonen. De overheid stimuleert dat ook. Het betekent vooruit kijken en nú al nadenken over verbeteringen en aanpassingen aan het huis. Of over verbouwen, of verhuizen. De stichting stimuleert dit onder meer door onderzoek en het digitale consumentenplatform www.zilverwonen.nl  Het doel is om twee maal per jaar door middel van publiciteitscampagnes senioren te informeren en stimuleren na te denken en actie te ondernemen om ook in de toekomst prettig en comfortabel thuis te kunnen blijven wonen. In diezelfde periode zullen de partners samen met de gespecialiseerde zorgwinkels en grote dhz-winkels en bouwmarkten (kortings)acties opzetten om producten die het leven kunnen veraangenamen, of vergemakkelijken extra onder de aandacht te brengen.

Stichting ZWW is in april 2015 opgericht met het doel om ouderen zich bewust te maken van hun (woon)situatie en van de noodzaak om vooruit te kijken. Initiatiefnemers zijn ANBO, SecuCare en Somfy. De stichting wordt ondersteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.