Bijgewerkt: 28 januari 2021

Veiliger fietsen tot je 100ste ook in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen/Rijksoverheid
25-10-2020

Ouderen zijn kwetsbaar in het verkeer en daardoor vaak betrokken bij ongelukken met de fiets. Bij 72% van de fietsongelukken met dodelijke afloop zijn ouderen betrokken. De regering wil dat dit getal naar beneden gaat. De veiligheid in het verkeer moet beter worden. In het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid staan plannen om het verkeer veiliger te maken. 

Een van die plannen is het programma 'Doortrappen'. Doortrappen wil dat ouderen zo veilig en zo lang mogelijk blijven fietsen en geeft ouderen handige tips. Zoals hoe zij bijvoorbeeld veilig op de fiets kunnen stappen. Doortrappen heeft ook informatie voor de mensen die werken met ouderen. Voor de fysiotherapeut, fietsenmaker of gymleraar is voorlichtingsmateriaal waarin staat hoe zij de oudere fietsers goed kunnen begeleiden. In veel gemeenten is een coördinator Doortrappen. De coördinator begeleidt alle organisaties en activiteiten van het programma in de gemeente.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2020)

De 90-jarige fanatieke fietser Ben Start met Rob Ellermeijer wethouder Verkeer voor wijkcentrum De Meent


Iedereen zo lang mogelijk, veilig en met plezier laten fietsen. Dat is de ambitie van het landelijke programma 'Doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste'. Maandag 26 oktober 2020 begint de Doortrappenweek. Ter gelegenheid van deze week zette wethouder Rob Ellermeijer vrijdag de 90-jarige fervente fietser Ben Start in het zonnetje bij wijkcentrum De Meent in Middenhoven voordat deze aan zijn dagelijkse fietstocht begon.

De heer Start maakt dagelijks nog rondjes van zo’n 20 kilometer op zijn elektrische fiets. 'Een prestatie van formaat. Het is niet iedereen gegeven, maar als het mogelijk is, is het heel belangrijk om zo lang mogelijk in beweging te blijven. U bent een voorbeeld voor Amstelveen' - vindt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

In Amstelveen worden tal van fietsactiviteiten georganiseerd, onder meer door AmstelveenSport. Zo waren er in de zomer wekelijkse fietstochten met 65-plussers. Een aantal van hen is samen blijven fietsen op woensdagen. 24 september was er een fietsdag met onder meer een fietscheck (remmen, verlichting en zadelhoogte) en een fietsparcours met slalom, omkijken en een remproef. Daarnaast zijn er verschillende fietsclubs en is er 'Fietsmaatjes Amstelveen' waar ouderen een maatje kunnen vinden om samen op een duofiets langer te kunnen blijven genieten van het fietsen.

Foto Amstelveen
(Foto Michael Douque - 2019)

Leden van de fietsclub 'Fietsmaatjes Amstelveen' rijden in een duofiets in augustus 2019 op de Amsteldijk


In Nederland is fietsen populair tot op hoge leeftijd. Sinds 1993 is het aantal fietskilometers van 50-plussers met 60 % gestegen. Tegelijk is landelijk het aantal ongelukken met letsel onder ouderen sinds 2000 gestegen met 50 %. Veel oudere fietsers durven na een ongeluk niet meer te fietsen, wat een grote impact heeft op hun gezondheid, zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid. Onder het motto ‘niet afstappen, maar doortrappen’ zetten provincies en gemeenten in op het programma Doortrappen. Op die manier moet het aantal fietsongevallen onder ouderen afnemen en kunnen zij langer mobiel en vitaal blijven. Doortrappen is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt onder meer uitgevoerd met partners als VVN, VeiligheidNL, BOVAG en de Fietsersbond.

Methode Doortrappen. Het doel is om fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door het bespreekbaar te maken op de plekken waar zij al zijn. Het gaat erom hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of in hun gedrag. Via hun eigen vertrouwde netwerk in de gemeente en op logische momenten krijgen de fietsers tips, informatie en interventies aangeboden die hen bewust maken van de mogelijkheden om hun fietsveiligheid te verbeteren.

Doortrappenweek. Het programma Doortrappen zendt vanaf maandag 26 oktober 2020, een week lang tussen 13.00-13.45 uur een webinar uit. Met elke dag informatie over veiligheid, fit op de fiets, innovatie, de praktijk én echte Doortrappers aan het woord. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: https://www.doortrappenweek.nl/ Spreker(s): Cora van Nieuwenhuizen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), Cees Bijl (Provincie Drenthe), Johan Quik (Gemeente Molenlanden), Stan de Groot (Negen b.v. | GIGA Molenlanden en Zederik in Beweging). Meer informatie over Doortrappen in Amstelveen is binnenkort hier te vinden.Fietsen draagt bij aan de gezondheid van ouderen en houdt hen langer sociaal actief en zelfredzaam. Ouderen fietsen met veel plezier, maar lopen ook het risico op ernstig letsel als zij met de fiets een ongeval krijgen (VeiligheidNL, 2016). Het bevorderen van de fietsveiligheid bij de oudere fietser verdient daarom extra aandacht. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft samen met ouderen, professionals en lokale partners een vernieuwende aanpak ontwikkeld, genaamd Doortrappen. Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Het programma wil ouderen bewust maken van het onderwerp fietsveiligheid door het thema bespreekbaar te maken op plekken waar ouderen al zijn en hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of in gedrag. Via hun vertrouwde netwerk krijgen ouderen daartoe tips, informatie en diverse interventies aangeboden. Het uiteindelijke doel is minder ongelukken met fietsende ouderen, gezondheidswinst en een betere kwaliteit van leven. Ouderen worden in het programma aangespoord om steeds een stapje verder te komen van bewustwording naar uiteindelijk duurzame gedragsverandering. Hiervoor is een ‘klantreis’ opgesteld, uitgaande van acht stappen in het proces.

Documenten: Eindrapport vooronderzoek Doortrappen (pdf 41 pagina’s) Dit rapport geeft inzicht in de programmatheorie van Doortrappen en brengt de inspanningen en activiteiten die momenteel worden ingezet in kaart. Ook de kennisbehoefte bij de verschillende betrokken partijen en wat de belangrijkste meetbare indicatoren zijn voor het vervolg waren onderwerp van onderzoek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.