Bijgewerkt: 21 januari 2021

Verandering van de regels van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
28-12-2017

Per 1 januari 2018 verandert een aantal regels op het Sociale Zaken en Werkgelegenheid -terrein.

Arbeidsomstandigheden. Aan het begin van het nieuwe jaar worden nieuwe eisen van kracht waar certificerende instellingen aan moeten voldoen om certificaten af te mogen geven die op grond van de arbeidsomstandighedenregelgeving vereist zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de certificatie van arbodiensten, kraanmachinisten, duikers en asbestverwijdering. De nieuwe voorschriften houden in, dat certificerende instellingen moeten beschikken over een accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Deze wijzigingen zorgen voor een verdere professionalisering van de wettelijk verplichte certificering. Er geldt een overgangsregeling tot eind 2019.

Foto Amstelveen
(Foto Nia Palli/SZW - 2017)

drs. Wouter Koolmees (D66) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Kinderopvang. Iedereen die werkt, of woont op een locatie, waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het personenregister. Zonder inschrijving in het personenregister mag je niet in de kinderopvang werken. Met het personenregister worden medewerkers continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend, of bezwaarlijk zijn bij het werken met kinderen. Met de komst van het register zullen ook tijdelijke medewerkers, zoals stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers onder de continue screening vallen. Deze groep moet op 1 maart 2018 ingeschreven staan in het register.

Wajong. Per 1 januari 2018 wordt de uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen 70% van het wettelijk minimumloon (WML). De uitkering voor Wajongers met arbeidsvermogen wordt daardoor meer gelijk aan die van jonggehandicapten in de Participatiewet, vanuit de gedachte, dat beide groepen jonggehandicapten zijn met arbeidsmogelijkheden. Beide groepen vallen onder de banenafspraak. Anders dan de jonggehandicapten in de Participatiewet is er voor Wajongers geen partner- of vermogenstoets.

Minimumloon. Vanaf komend jaar hebben meer werkenden recht op minimaal het minimumloon. 3 veranderingen gelden vanaf 1 januari 2018. In de eerste plaats de verplichting om bij het werken met stukloon ten minste het minimumloon te betalen. Daarnaast gaat die verplichting ook gelden voor het overwerk, inclusief vakantiegeld. Ten slotte wordt het minimumloon ook de minimumnorm voor werkzaamheden op basis van een overeenkomst (anders dan een arbeidsovereenkomst). Het minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van € 1.565,40 naar € 1.578,00 bruto per maand.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.