Bijgewerkt: 23 oktober 2020

Verbeterde aansluiting tussen mbo-hbo in 2015-16

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
05-12-2013

Mbo'ers die aan een hogeschool willen doorstuderen, moeten voortaan een hbo-opleiding kiezen die enigszins aansluit bij de opleiding die ze gevolgd hebben. Willen ze toch naar een hbo-opleiding die te weinig raakvlakken vertoont met hun diploma, dan moeten ze eerst bijscholing volgen. Met deze maatregel verbetert minister Bussemaker de aansluiting tussen mbo en hbo, en daarmee het studiesucces in het hbo.

Nu is het nog zo, dat iemand met een mbo-opleiding in het domein ‘economie en administratie’ moet worden aangenomen op een technische hbo-opleiding, of iemand met een mbo-diploma uit het domein ‘handel en ondernemerschap’ automatisch naar een zorgopleiding op hbo-niveau kan.

Minister Bussemaker wil voor een beperkt aantal (zeven) combinaties een einde maken aan dit automatisme, omdat sommige groepen mbo’ers die doorstromen naar het hbo de eindstreep niet halen. Zij halen gemiddeld slechtere resultaten en vallen vaker uit dan medestudenten die wel een vooropleiding hebben gedaan die aansluit bij hun studie. Het gaat om ongeveer 5% van het totaal aantal mbo’ers dat doorstroomt naar het hbo.

bussemaker Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2013)

Jet Bussemaker, (PvdA) minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Met de strengere eisen blijft de doorstroom tussen niet-verwante mbo- en hbo-opleidingen mogelijk maar worden er voor sommige combinaties aanvullende eisen gesteld. Soms zal dat ertoe leiden dat een leerling bijscholing nodig heeft om achterstanden weg te werken. Om te voorkomen, dat de huidige mbo-studenten de dupe worden, heeft Bussemaker besloten de maatregel in het studiejaar 2015-16 in te voeren. Dit geeft mbo- leerlingen de tijd zich erop voor te bereiden.

De nieuwe eisen aan de doorstroom van mbo naar hbo zijn een uitwerking van de Wet kwaliteit in verscheidenheid. Met deze wet wil minister Bussemaker de kwaliteit van het hoger onderwijs verhogen door een beter en strenger studieklimaat en maatregelen om ervoor te zorgen dat de juiste student op de juiste plaats zit.

De combinaties, waarbij strengere eisen worden gesteld aan doorstroming zijn:

-Techniek en procesindustrie (mbo) naar economie (hbo)

-Handel en ondernemerschap (mbo) naar gezondheidszorg (hbo)

-Handel en ondernemerschap (mbo) naar techniek (hbo)

-Economie en administratie (mbo) naar gezondheidszorg (hbo)

-Economie en administratie (mbo) naar techniek (hbo)

-Zorg en welzijn (mbo) naar economie (hbo)

-Voedsel, natuur en leefomgeving (mbo) naar economie (hbo)

Mbo?

Het middelbaar beroepsonderwijs (afgekort mbo) is een onderwijsvorm. De meeste mbo-opleidingen, zoals bouw, techniek, zorg, sociale beroepen, economische beroepen worden gegeven op Regionale Opleidingencentra (ROC). Deze opleidingen vallen onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Groene opleidingen (landbouw, tuinbouw, bosbouw, voeding, dierenhouderij) worden gegeven op Agrarische Opleidingscentra (aoc). Deze vallen onder het ministerie van Economische Zaken.

Hbo?

Het hoger beroepsonderwijs, dat wordt afgekort als hbo, is een onderwijsvorm. Hbo-opleidingen worden verzorgd door hogescholen. Zij leiden op tot hoger kaderfuncties binnen het bedrijfsleven en de overheid. In tegenstelling tot universiteiten zijn hbo-opleidingen primair gericht, naast de overdracht van vak-theoretische kennis, op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.