Bijgewerkt: 18 september 2020

Vereniging van Nederlandse Gemeenten is 100 jaar

Nieuws -> Informatief

Bron: VNG
11-01-2012

Op 28 februari 2012 bestaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten honderd jaar. De VNG laat zo’n belangrijke mijlpaal natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan en viert het honderdjarig jubileum met verschillende activiteiten. Te beginnen vandaag met de lancering van de lustrumwebsite www.vng100jaar.nl.

Op 28 februari 1912 werd de VNG opgericht met slechts 28 leden van de destijds meer dan 1100 gemeenten. Inmiddels zijn alle 415 gemeenten, die Nederland sinds begin dit jaar telt, aangesloten bij de VNG. Mede dankzij de inspanningen van de VNG zijn de gemeenten daadwerkelijk op weg om de eerste overheid in ons land te worden.

jorritsma Amstelveen
(Foto Marsel Loermans - 2012)

Mevrouw Annemarie Jorritsma-Lebbink, voorzitter van VNG


Lustrumactiviteiten

Rondom het 100-jarig bestaan van de VNG gaat er het hele jaar van alles gebeuren. De volgende lustrumactiviteiten staan er in 2012 op het programma:

-Op de lustrumsite www.vng100jaar.nl vertelt over de historie van de VNG en het lokaal bestuur; hoe de VNG begon - met een groepje burgemeesters op een station. De rest van het verhaal en ook het waarom achter de oprichting leest u op de site. Ook laat de site de Huizen der Gemeenten zien, van twee kamers op de Nieuwe Schoolstraat tot een eigen pand de Willemshof.

Met die locatie heeft het koninklijk huis een band; Koning Willem II, Wilhelmina, Juliana, Beatrix, ze kwamen er allemaal. Ook biedt de site de historie van de congressen voor gemeentebestuurders, van de eerste groepsfoto uit 1930 tot de films uit 2011. Maandelijks wordt er een provinciale afdeling uitgelicht, te beginnen met Gelderland.

-Op de oprichtingsdatum, 28 februari, verschijnt een special van VNG Magazine.

-De dag voorafgaand aan het congres wordt een kunstwerk bij De Willemshof onthuld.

-Op het VNG-congres verschijnt een lustrumboek, waarin het verhaal verteld wordt van 100 jaar lokaal bestuur. Wat was en wat is het gezicht van het lokaal bestuur? Gezagsdragers, de stad in kaarten, en de burger aan de balie. Deze en andere thema’s worden belicht aan de hand van tekst maar met name ook van veel beeldmateriaal.

-Op 5 en 6 juni is het extra feestelijk VNG-jubileumcongres op het Malieveld in Den Haag. Onder anderen Matthijs van Nieuwkerk, Johan Cruijff, Freek de Jonge, Hans Goedkoop, Pieter Winsemius, Eberhard van der Laan, Eva Jinek, Jozias van Aartsen en Adjiedj Bakas zullen het woord voeren. De eerste dag van het congres wordt gewijd aan het verleden.

Op de tweede dag wordt zoals gebruikelijk ook de Algemene Ledenvergadering gehouden. Bovendien staat de tweede dag in het teken van de toekomst van het lokaal bestuur.

VNG?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afgekort VNG, is een belangenbehartiger van alle gemeenten in Nederland. De vereniging werd op 28 februari 1912 opgericht door Jhr. Dr. Mr. Carl Adolf Elias, burgemeester van Zaandam, Isaac Antoni van Royen burgemeester van Zwolle en de heer J. Simons, wethouder in Den Haag. De VNG is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht en heeft circa 300 werknemers. De voorzitter van het bestuur is sinds 2008 Annemarie Jorritsma.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.