Bijgewerkt: 26 januari 2021

Vergunningaanvraag UMTS-mast aan de Noorddammerweg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-05-2014

Herbert Raat, wethouder Vergunningen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Recentelijk is de gemeente Amstelveen benaderd door Vodafone voor het plaatsen van een UMTS-mast in de nabijheid van de Noorddammerweg 50c. De plaatsing van een soortgelijke mast achter de Amsterdamseweg (en de daaruit ontstane commotie) staan ons nog vers in het geheugen. Mede op basis van deze eerdere plaatsing achter de Amsterdamseweg, wil ik u in een zo vroeg mogelijk stadium informeren over voorgenoemde verzoek.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Aan de Jan Tooroplaan 48 in Amstelveen naast de ingang van de voetbalvereniging ABN Amro staat de 40 meter lange UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) mast met 5 mobiel telefonie hulpzenders


Vodafone wil in de nabije omgeving van de Noorddammerweg een zendmast plaatsen. Een exacte plaats is nog niet bepaald. De aanbieders hebben hiervoor een formele aanvraag ingediend voor een WABO-vergunning (nodig voor de activiteit Bouwen en voor een binnenplanse ontheffing van het bestemmingsplan). Deze aanvraag is op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Van de gemeente wordt een inspanningsverplichting gevraagd bij het plaatsen van zendmasten. Dat betekent niet, dat er altijd en onder alle omstandigheden meegewerkt moet worden aan het plaatsen van zendmasten. Niet alleen het belang van de providers geldt, maar ook het belang van de omgeving. Bewoners willen, dat de masten zo min mogelijk zichtbaar zijn. Als gemeente moeten we ook rekening houden met de bereikbaarheid van de stad.

In noodgevallen moet je ten alle tijden de politie, brandweer of ambulance kunnen bellen. Omdat we als gemeente een inspanningsplicht hebben gaan we op korte termijn in gesprek met Vodafone. We willen graag van de aanvrager vernemen welke activiteiten zij al hebben ondernomen om hierover in gesprek te gaan met direct betrokkenen en omwonenden. Hierna zal de gemeente bepalen, of er voldoende draagvlak is voor de realisatie van deze zendmast.

In Amstelveen staan momenteel 132 zenders. Providers proberen hun zenders zoveel als mogelijk gezamenlijk te plaatsen. Het gemiddelde in Amstelveen is 2,7 zender per mast. In Amstelveen staan momenteel 49 masten. Op de site www.antennebureau.nl staan alle locaties voor zendmasten in Nederland aangegeven. Dit antennebureau is een informatiebureau van de Rijksoverheid.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Over het gesprek met Vodafone en het vervolgtraject informeer ik u te zijner tijd nader.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat, wethouder VergunningenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.