Bijgewerkt: 3 augustus 2020

Verkoop woning zonder energielabel

Nieuws -> Informatief

Bron: Vereniging Eigen Huis
21-12-2011

Als het aan het Kabinet ligt, gaat de verkoop van een woning straks niet door als er geen energielabel is. Volgens de Raad van State is dit een veel te zware sanctie op het ontbreken van het sinds 2008 bij verkoop verplichte energielabel. Vereniging Eigen Huis dringt er al langer bij de Tweede Kamer op aan om het wetsvoorstel daarom niet aan te nemen.

Op de valreep van zijn vertrek naar de Raad van State stuurde oud-minister Donner afgelopen vrijdag 16 december 2011 een opmerkelijk wetsvoorstel naar de Tweede Kamer, waarmee hij het advies van zijn nieuwe werkgever negeert. Voornaamste bezwaar van Vereniging Eigen Huis is, dat ook het aangepaste wetsvoorstel het onmogelijk maakt dat een woning van eigenaar verandert als een energielabel ontbreekt.

energielabel Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

Energielabel


Ondanks enkele aanpassingen in het nieuwe voorstel verandert er in praktische zin niets. In het eerste wetsvoorstel zat de blokkade op de overdracht van de woning helemaal aan het eind: zonder energielabel werd de koper niet als nieuwe eigenaar ingeschreven bij het Kadaster. In het nieuwe voorstel wordt de blokkade in de tijd alleen iets naar voren gehaald, de notaris mag de akte namelijk niet afhandelen (‘verlijden’).

De koop is al wel gesloten maar de notaris mag de koper dus nog steeds niet officieel tot nieuwe eigenaar maken. Een dergelijk zware sanctie past niet bij de ernst van de overtreding, vindt ook de Raad van State, die de minister negatief over de sanctie in het wetsvoorstel adviseerde. De nieuwe wet moet op 1 januari 2013 ingaan.

Buitenproportionele sanctie

Vereniging Eigen Huis is verbijsterd over deze zware sanctie. De vereniging is warm pleitbezorger van energiebesparing in huis en is geen tegenstander van het energielabel bij verkoop van een woning. Maar als de verkooptransactie op het laatste moment door de notaris wordt geblokkeerd, worden koper en verkoper zwaar getroffen.

De vereniging  vraagt politieke partijen daarom het wetsvoorstel in deze vorm niet aan te nemen. Overigens bestaat er al wetgeving om handhavend op te treden als een energielabel bij de verkoop van een woning ontbreekt. De overheid kan door middel van bestuursdwang ook een energielabel bij de verkoper afdwingen. De minister benut deze mogelijkheid echter niet.

Gratis basislabel lost problemen op

Vereniging Eigen Huis heeft de minister al eerder gewezen op de mogelijkheid om voor iedere woning een kosteloos basis-energielabel te verstrekken. De politiek toont nu opnieuw interesse voor dit idee. Het label wordt dan eenvoudig gebaseerd op de kenmerken die bij het bouwjaar van de woning horen.

Dat maakt handhaving van het label en sancties overbodig. Het is vervolgens in het belang van de eigenwoningbezitter om een beter energielabel aan te vragen als hij energiebesparende maatregelen heeft getroffen zoals dubbel glas, isolatie of een zuinige cv-installatie.

Energielabel?

Het energielabel is een label dat volgens verschillende Europese richtlijnen (92/75/CEE, 94/2/CE, 95/12/CE, 96/89/CE, 2003/66/CE) moet worden meegeleverd bij de verkoop van onder andere auto’s, elektrische apparaten, lampen en gebouwen.

Dit label is een maatstaf voor de consument om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het aangekochte product is. Tevens staat er vaak informatie op over de prestaties van het product en de gebruikte materialen bij de productie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.